Notowania funduszy

Sprawdź notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych znajdujących się w ofercie Aegon. Aktywa ww. funduszy są w 100% lokowane w jednostki uczestnictwa odpowiadających im funduszy inwestycyjnych.


Wyświetl fundusze wg produktu

Dane na dzień 15 kwietnia 2014

Nazwa funduszuKod funduszuWartość jednostkiZmiana dziennaStopa zwrotu za 1 rokStopa zwrotu za 3 lataRating
Fundusze gwarantowane - rynku polskiego (PLN)
UFK - Aegon Gwarantowany (PLN) AEG001PLN19,0027610,00% change-stable1,23%5,30%brak Fundusz nie posiada rankingu
Fundusze pieniężne - rynku polskiego (PLN)
Nowość w ofercie
UFK - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) AEG320PLN1,0408030,00% change-stablebrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
Nowość w ofercie
UFK - Allianz Pieniężny (PLN) ALL323PLN143,8000000% change-stable2,59%13,42%4
Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansową
UFK - Investor Gotówkowy (PLN) INV241PLN126,0000000% change-stable1,87%9,69%brak Fundusz nie posiada rankingu
Fundusz który osiągnął na koniec roku najlepszy wynik w swojej grupie
UFK - Open Finance Pieniężny (PLN) OPN314PLN 107,4800000% change-stable4,20%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - PKO Rynku Pieniężnego (PLN) PKO245PLN1388,2400000,00% change-stable2,22%11,31%brak Fundusz nie posiada rankingu
UFK – PKO Skarbowy (PLN) PKO312PLN2005,230000-0,02% change-down2,33%13,16%3
Nowość w ofercieFundusz który osiągnął na koniec roku najlepszy wynik w swojej grupie
UFK - UniKorona Pieniężny (PLN) UNI027PLN194,3300000,01% change-up4,06%15,18%4
Fundusze obligacyjne - rynku polskiego (PLN)
Nowość w ofercie
UFK - Aegon Polish Bond (PLN) AEG372PLN1,006895-0,13% change-downbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
Nowość w ofercie
UFK - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (PLN) ARK059PLN19,820000-0,05% change-down0,97%19,54%3
Nowość w ofercie
UFK - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) ARK375PLN1191,5900000,01% change-up3,74%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
Nowość w ofercie
UFK - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) AVI376PLN117,360000-0,06% change-down5,10%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
Nowość w ofercie
UFK - Aviva Investors Obligacji (PLN) AVI327PLN213,250000-0,05% change-down-0,03%20,58%brak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - BPH Obligacji 1 (PLN) BPH210PLN267,190000-0,09% change-down1,78%10,36%2
Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansowąFundusz inwestycyjny znajdujący się pod obserwacją Aegon pod kątem bezpieczeństwa inwestycji
UFK - Idea Obligacji (PLN) IDM212PLN269,6000000,09% change-up22,45%7,10%1
Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansowąFundusz inwestycyjny znajdujący się pod obserwacją Aegon pod kątem bezpieczeństwa inwestycji
UFK - Idea Premium (PLN) IDM204PLN185,0100000,07% change-up15,37%-15,91%2
UFK - Open Finance Obligacji (PLN) OPN315PLN107,650000-0,06% change-down4,03%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
Nowość w ofercie
UFK - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) PKO247PLN155,800000-0,13% change-down1,19%20,33%5
UFK - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PLN) PZU251PLN146,820000-0,02% change-down3,73%31,02%3
Nowość w ofercie
UFK - UniObligacje Aktywny (PLN) UNI404PLN139,2500000,04% change-up4,56%39,17%5
UFK - UniWIBID Plus (PLN) UNI157PLN1588,2300000,01% change-up4,32%5,90%4
Fundusze obligacyjne - rynków zagranicznych (PLN)
Nowość w ofercie
UFK - Aegon Central European Credit (PLN-hedged) AEG370PLN1,049772-0,01% change-downbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
Fundusze mieszane - stabilnego wzrostu (PLN)
UFK - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (PLN) ARK056PLN29,400000-0,47% change-down1,41%7,30%3
Nowość w ofercie
UFK - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (PLN) AVI379PLN263,240000-0,42% change-down4,39%11,91%4
UFK - BPH Stabilnego Wzrostu (PLN) BPH211PLN16,750000-0,42% change-down3,91%3,27%2
Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansowąFundusz inwestycyjny znajdujący się pod obserwacją Aegon pod kątem bezpieczeństwa inwestycji
UFK - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN) IDM205PLN152,7700000,01% change-up11,41%-28,91%

zawieszony

Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansową
UFK - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (PLN) INV239PLN25,890000-0,54% change-down10,26%14,41%4
UFK - Legg Mason Senior (PLN) LGM012PLN288,070000-0,26% change-down3,46%6,61%3
UFK - Open Finance Stabilnego Wzrostu (PLN) OPN316PLN114,630000-0,23% change-down7,26%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - PKO Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) PKO246PLN121,150000-0,36% change-down1,75%7,89%4
Nowość w ofercie
UFK - PZU Sejf+ (PLN) PZU397PLN59,4300000% change-stable2,59%11,67%brak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK (PLN) PZU252PLN130,660000-0,55% change-down5,51%6,80%4
Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansowąNowość w ofercie
UFK - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) AVI398PLN133,1800000,01% change-up3,10%13,57%brak Fundusz nie posiada rankingu
Nowość w ofercie
UFK - Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych (PLN) SKA401PLN164,800000-0,55% change-down5,99%10,14%brak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - UniStabilny Wzrost (PLN) UNI175PLN164,160000-0,06% change-down5,04%12,32%4
Fundusze mieszane - zrównoważone (PLN)
UFK - Arka BZ WBK Zrównoważony (PLN) ARK057PLN28,180000-0,67% change-down2,40%-1,81%3
Nowość w ofercie
UFK - Aviva Investors Zrównoważony (PLN) AVI380PLN120,160000-0,61% change-down7,54%10,95%4
Nowość w ofercie
UFK - ING Zrównoważony (PLN) ING024PLN283,730000-0,68% change-down5,48%4,79%4
Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansową
UFK - Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących (PLN) INV242PLN134,750000-0,49% change-down-6,07%-8,63%brak Fundusz nie posiada rankingu
Nowość w ofercie
UFK - PZU Zrównoważony (PLN) PZU371PLN72,790000-1,01% change-down11,93%6,70%4
UFK - UniKorona Zrównoważony (PLN) UNI028PLN303,480000-0,18% change-down6,58%8,87%5
Fundusze mieszane - aktywnej alokacji (PLN)
UFK - Allianz Aktywnej Alokacji (PLN) ALL289PLN111,210000-0,47% change-down-3,91%-4,01%

zawieszony

UFK - BPH Aktywnego Zarządzania (PLN) BPH209PLN2,180000-0,91% change-down4,31%-2,68%2
Fundusz który osiągnął na koniec roku najlepszy wynik w swojej grupie
UFK - Noble Mieszany (PLN) NOB102PLN144,290000-1,29% change-down11,84%15,59%4
UFK - Noble Timingowy (PLN) NOB170PLN139,060000-1,68% change-down5,22%3,79%4
Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansową
UFK - Novo Aktywnej Alokacji (PLN) NOV238PLN96,890000-0,24% change-down-2,00%-28,14%brak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Open Finance Aktywnej Alokacji (PLN) OPN319PLN108,070000-0,09% change-down0,81%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
Fundusze mieszane - alternatywnego inwestowania i absolutnej stopy zwrotu (PLN)
UFK - Aegon Alfa (PLN-hedged) AEG203PLN2,077124-0,40% change-down9,91%14,59%brak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Aegon Bessa (PLN) AEG100PLN0,0098240,21% change-up-3,89%-1,82%
Nowość w ofercie
UFK - Aegon MoneyMaxx Express (PLN-hedged) AEG369PLN1,047013-0,12% change-downbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Noble Global Return (PLN) NOB191PLN114,910000-1,47% change-down-0,40%-14,02%brak Fundusz nie posiada rankingu
Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansowąFundusz który osiągnął na koniec roku najlepszy wynik w swojej grupie
UFK - Quercus Selektywny (PLN) QUE215PLN140,260000-0,21% change-down9,14%18,10%brak Fundusz nie posiada rankingu
Fundusze mieszane - fundusze funduszy (PLN)
UFK - Alfa ETF 1 (PLN) ETF1-72111,230000-0,80% change-down-1,66%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Alfa ETF 2 (PLN) ETF2-72210,770000-0,74% change-down-2,00%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Alfa ETF 4 (PLN) ETF4-7249,570000-0,73% change-down-1,14%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Alfa Kapitałowy 1 (PLN) ALFK1-70411,250000-0,35% change-down9,01%14,68%brak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Alfa Kapitałowy 10 (PLN) ALFK10-71310,790000-0,19% change-down4,15%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Alfa Kapitałowy 2 (PLN) ALFK2-70511,350000-0,44% change-down9,03%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Alfa Kapitałowy 3 (PLN) ALFK3-70611,450000-0,43% change-down8,43%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Alfa Kapitałowy 4 (PLN) ALFK4-70711,450000-0,35% change-down8,53%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Alfa Kapitałowy 5 (PLN) ALFK5-70811,290000-0,35% change-down7,42%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Alfa Kapitałowy 6 (PLN) ALFK6-70911,230000-0,27% change-down6,95%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Alfa Kapitałowy 7 (PLN) ALFK7-71011,120000-0,27% change-down6,31%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Alfa Kapitałowy 8 (PLN) ALFK8-71110,980000-0,18% change-down5,37%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Alfa Kapitałowy 9 (PLN) ALFK9-71210,880000-0,18% change-down4,72%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
Fundusz który osiągnął na koniec roku najlepszy wynik w swojej grupie
UFK - Alfa Regularny 1 (PLN) ALFR1-70110,830000-0,37% change-down11,19%7,76%brak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Alfa Regularny 2 (PLN) ALFR2-70211,650000-0,34% change-down10,32%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Alfa Regularny 3 (PLN) ALFR3-70311,060000-0,18% change-down5,84%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Portfelowy 1 (PLN) PRTF1-73110,940000-0,36% change-down-0,18%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Portfelowy 10 (PLN) PRTF10-74010,600000-0,09% change-down2,61%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Portfelowy 2 (PLN) PRTF2-73210,340000-0,39% change-down-0,77%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Portfelowy 3 (PLN) PRTF3-73310,730000-0,46% change-down-1,20%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK – Portfelowy 4 (PLN) PRTF4-73410,360000-0,38% change-down-0,58%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Portfelowy 5 (PLN) PRTF5-73510,690000-0,37% change-down-0,47%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Portfelowy 6 (PLN) PRTF6-73610,610000-0,38% change-down1,43%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Portfelowy 7 (PLN) PRTF7-73710,760000-0,28% change-down1,70%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Portfelowy 8 (PLN) PRTF8-73810,600000-0,19% change-down2,02%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Portfelowy 9 (PLN) PRTF9-73910,640000-0,09% change-down2,41%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK – Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN) PSP742PLN10,520000-0,38% change-down5,20%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK – Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN) PSP741PLN10,570000-0,19% change-down5,07%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
Fundusze akcyjne - rynku polskiego (PLN)
Nowość w ofercie
UFK - Allianz Selektywny (PLN) ALL295PLN92,590000-0,97% change-down14,62%-20,08%brak Fundusz nie posiada rankingu
Nowość w ofercie
UFK - Arka BZ WBK Akcji (PLN) ARK036PLN32,880000-1,23% change-down4,41%-18,73%2
UFK - Arka Prestiż Akcji Polskich (PLN) ARK374PLN1128,820000-1,30% change-down15,31%5,01%brak Fundusz nie posiada rankingu
Nowość w ofercieFundusz który osiągnął na koniec roku najlepszy wynik w swojej grupie
UFK - Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) AVI326PLN165,030000-0,65% change-down18,44%3,66%4
Nowość w ofercie
UFK - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) AVI378PLN435,250000-1,06% change-down10,22%2,72%5
Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansowąFundusz inwestycyjny znajdujący się pod obserwacją Aegon pod kątem bezpieczeństwa inwestycji
UFK - Idea Akcji (PLN) IDM206PLN86,570000-0,43% change-down10,52%-62,74%

zawieszony

Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansowąNowość w ofercie
UFK - Investor Akcji (PLN) INV387PLN198,090000-1,29% change-down24,39%2,15%4
Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansowąNowość w ofercieFundusz który osiągnął na koniec roku najlepszy wynik w swojej grupie
UFK - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) INV240PLN248,660000-0,68% change-down32,19%14,84%3
UFK - Legg Mason Akcji (PLN) LGM015PLN389,100000-1,04% change-down14,75%4,19%4
UFK - Noble Akcji (PLN) NOB103PLN128,690000-1,56% change-down8,48%0,18%5
UFK - Open Finance Akcji (PLN) OPN317PLN114,970000-0,93% change-down11,16%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) OPN318PLN128,950000-0,70% change-down21,00%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu
Nowość w ofercie
UFK - PKO Akcji Plus (PLN) AVI378PLN75,630000-0,99% change-down15,32%2,11%brak Fundusz nie posiada rankingu
Nowość w ofercie
UFK - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) PZU396PLN51,540000-0,92% change-down24,43%13,65%4
Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansową
UFK - Quercus Agresywny (PLN) QUE214PLN169,370000-0,84% change-down14,58%13,83%5
Nowość w ofercie
UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) SKA163PLN287,060000-1,31% change-down6,67%-6,88%4
Nowość w ofercie
UFK - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) SKA402PLN69,020000-0,92% change-downbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 lata4
Nowość w ofercie
UFK - UniAkcje Wzrostu (PLN) UNI403PLN93,230000-0,06% change-down19,02%11,29%brak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - UniKorona Akcje (PLN) UNI030PLN201,540000-0,01% change-down13,21%2,59%4
Fundusze akcyjne - rynków zagranicznych (PLN)
UFK - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) AEG292PLN0,822827-2,82% change-down-15,89%-30,17%brak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Aegon Akcji Tureckich (PLN) AEG293PLN0,953992-1,87% change-down-29,95%-13,91%brak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (PLN) ARK258PLN39,380000-1,10% change-down-12,72%-21,52%3
Fundusz który osiągnął na koniec roku najlepszy wynik w swojej grupie
UFK - ING Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) ING348PLN162,430000-0,03% change-down11,06%40,34%brak Fundusz nie posiada rankingu
Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansową
UFK - Investor Ameryka Łacińska (PLN) INV259PLN152,290000-0,79% change-down-13,39%-11,87%brak Fundusz nie posiada rankingu
Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansową
UFK - Investor BRIC (PLN) INV172PLN60,410000-0,97% change-down-3,67%-24,22%brak Fundusz nie posiada rankingu
Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansową
UFK - Investor Indie i Chiny (PLN) INV244PLN164,890000-1,53% change-down2,61%-9,10%brak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Noble Africa and Frontier (PLN) NOB257PLN63,9100000,13% change-up-6,37%-35,37%brak Fundusz nie posiada rankingu
Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (PLN)
UFK - Arka BZ WBK Energii (PLN) ARK296PLN36,5100000,47% change-up3,28%3,05%brak Fundusz nie posiada rankingu
Nowość w ofercie
UFK - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) AVI377PLN138,820000-0,46% change-down22,00%16,88%brak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - BPH Globalny Żywności i Surowców (PLN) BPH297PLN144,320000-0,18% change-down7,13%-14,73%3
Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansowąFundusz inwestycyjny znajdujący się pod obserwacją Aegon pod kątem bezpieczeństwa inwestycji
UFK - Idea Surowce Plus (PLN) IDM213PLN59,3200000,12% change-up4,02%-60,26%brak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PLN) ING097PLN45,920000-0,52% change-down4,39%-31,06%brak Fundusz nie posiada rankingu
Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansową
UFK - Investor Gold Otwarty (PLN) INV243PLN140,190000-2,51% change-down-12,41%-24,29%brak Fundusz nie posiada rankingu
Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansową
UFK - Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (PLN) INV173PLN69,860000-0,91% change-down28,18%-1,12%brak Fundusz nie posiada rankingu
Nowość w ofercieFundusz który osiągnął na koniec roku najlepszy wynik w swojej grupie
UFK - JPMorgan Europe Technology (EUR) JPM388EUR7,2100000,84% change-up26,49%34,26%

4/4/3

Fundusz który osiągnął na koniec roku najlepszy wynik w swojej grupie
UFK - PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (PLN) PKO248PLN138,870000-0,38% change-down18,80%20,59%brak Fundusz nie posiada rankingu
Nowość w ofercie
UFK - PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PLN) PKO249PLN135,000000-0,47% change-down13,19%18,59%brak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (PLN) PKO250PLN83,880000-0,38% change-down10,31%-25,97%brak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN) PZU298PLN90,980000-0,01% change-down16,97%66,78%4
Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (EUR)
UFK - Aegon EuroExpress (EUR) AEG180EUR0,9823400,00% change-stable0,38%2,47%brak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Fidelity Euro Cash (EUR) FID338EUR10,1057000% change-stable0,01%0,27%brak Fundusz nie posiada rankingu
Fundusze obligacyjne - rynku europejskiego (EUR)
UFK - BlackRock Euro Bond (EUR) BLR217EUR23,5800000,13% change-up5,13%22,37%

3/3/4

Nowość w ofercieFundusz który osiągnął na koniec roku najlepszy wynik w swojej grupie
UFK - Fidelity European High Yield (EUR) FID339EUR35,180000-0,09% change-down9,02%27,33%

4/4/4

UFK - UniEURIBOR (EUR) UNI313EUR1170,1800000,01% change-up1,68%7,25%brak Fundusz nie posiada rankingu
Fundusze obligacyjne - rynków globalnych (EUR)
Nowość w ofercie
UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (EUR-hedged) BLR331EUR9,3800000% change-stable2,07%13,29%

4/4/4

UFK - Templeton Global Total Return (EUR) FTI260EUR19,690000-0,15% change-down-6,51%19,41%

5/5/4

Fundusze mieszane - rynków zagranicznych (EUR)
Nowość w ofercie
UFK - JPMorgan Global Balanced (EUR) JPM389EUR152,2700000,48% change-up4,85%17,76%

5/5/4

Nowość w ofercie
UFK - Templeton Global Income (EUR) FTI261EUR17,230000-0,29% change-down6,29%27,06%

5/5/4

Fundusze mieszane - alternatywnego inwestowania i absolutnej stopy zwrotu (EUR)
UFK - GLG European Equity Alternative (EUR) GLG305EUR109,0500000% change-stable-0,25%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 lata

1/1/5

Fundusze akcyjne - rynku europejskiego (EUR)
UFK - Aegon Central European Equity (EUR) AEG181EUR3,815088-1,12% change-down3,56%-11,72%brak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Allianz Europe Equity Growth (EUR) ALG235EUR169,6200000,84% change-up7,37%35,80%

5/3/5

UFK - BlackRock Continental European Flexible (EUR) BLR262EUR16,2400000,50% change-up19,94%38,45%

-/-/5

Nowość w ofercie
UFK - BlackRock European Value (EUR) BLR381EUR52,5600000,50% change-up23,38%47,14%

4/4/4

Nowość w ofercie
UFK - Franklin European Growth (EUR) FTI219EUR13,230000-0,45% change-down16,15%47,49%

5/5/5

Nowość w ofercieFundusz który osiągnął na koniec roku najlepszy wynik w swojej grupie
UFK - Franklin European Small Mid Cap Growth (EUR) FTI220EUR28,800000-0,52% change-down25,33%45,23%

5/4/5

UFK - Franklin Mutual European (EUR) FTI050EUR18,650000-0,90% change-down17,81%26,18%

2/2/5

Nowość w ofercie
UFK - JPMorgan Europe Equity Plus (EUR) JPM351EUR11,770000-0,08% change-down20,59%44,95%

5/5/4

Fundusze akcyjne - rynku amerykańskiego (EUR)
UFK - BlackRock US Small & MidCap Opportunities (EUR) BLR092EUR111,3200001,00% change-up14,64%28,37%brak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Franklin U.S.Opportunities (EUR) FTI304EUR15,3300000,92% change-up13,05%34,95%

4/4/4

Fundusze akcyjne - rynku japońskiego (EUR)
Nowość w ofercie
UFK - JPMorgan Japan Strategic Value (EUR) JPM357EUR63,3700000,06% change-up-7,79%22,69%

4/5/2

Fundusze akcyjne - regionalnych rynków wschodzących (EUR)
UFK - BlackRock Latin American (EUR) BLR131EUR49,700000-1,11% change-down-16,47%-24,36%2/2/1
Fundusz który osiągnął na koniec roku najlepszy wynik w swojej grupie
UFK - Fidelity Greater China (EUR) FID302EUR29,390000-1,67% change-down8,29%8,97%

5/5/3

UFK - Fidelity Latin America (EUR) FID303EUR43,740000-2,17% change-down-20,24%-19,79%

4/5/2

Jeden z pięciu najwyższych wyników funduszy inwestycyjnych w ofercie
UFK - Franklin India (EUR) FTI139EUR20,180000-0,59% change-down3,97%-9,47%

4/4/1

UFK - JPMorgan ASEAN Equity (EUR) JPM308EUR12,5600001,21% change-up-11,92%20,08%

3/3/2

UFK - Schroder BRIC (EUR) SCH146EUR125,940000-1,25% change-down-5,61%-16,21%

2/2/2

UFK - Templeton Asian Growth (EUR) FTI137EUR34,250000-0,46% change-down-6,65%-5,18%

3/2/2

UFK - Templeton Eastern Europe (EUR) FTI066EUR17,470000-1,80% change-down-12,69%-39,13%brak Fundusz nie posiada rankingu
Fundusze akcyjne - rynków globalnych (EUR)
UFK - Credit Suisse Equity Global Prestige (EUR) CRS117EUR18,7000000% change-stable2,63%37,91%

5/4/3

UFK - JPMorgan Global Focus (EUR) JPM222EUR22,9900000,79% change-up8,75%15,01%

4/3/4

Nowość w ofercieFundusz który osiągnął na koniec roku najlepszy wynik w swojej grupie
UFK - Schroder Global Smaller Companies (EUR) SCH400EUR116,4200000,62% change-up14,67%29,80%

3/3/5

Fundusze akcyjne - globalnych rynków wschodzących (EUR)
UFK - BlackRock Emerging Markets (EUR) BLR216EUR19,620000-0,61% change-down-7,84%-8,57%

4/4/3

Fundusz który osiągnął na koniec roku najlepszy wynik w swojej grupie
UFK - Fidelity Emerging Markets (EUR) FID301EUR33,280000-1,19% change-down1,37%2,49%

5/4/3

UFK - Schroder Emerging Markets (EUR) SCH223EUR8,800000-0,56% change-down-6,08%-6,48%

4/4/3

Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (EUR)
UFK - Aegon Climate Change (EUR) AEG182EUR0,007663-0,09% change-down19,60%2,45%brak Fundusz nie posiada rankingu
Jeden z pięciu najwyższych wyników funduszy inwestycyjnych w ofercie
UFK - BlackRock World Gold (EUR) BLR134EUR20,000000-2,01% change-down-18,03%-53,31%

-/-/1

UFK - BlackRock World Mining (EUR) BLR095EUR30,850000-1,09% change-down-7,16%-44,30%

1/1/1

Nowość w ofercie
UFK - Fidelity Global Financial Services (EUR) FID385EUR19,500000-1,02% change-down0,83%20,89%

3/2/3

Nowość w ofercie
UFK - Fidelity Global Health Care (EUR) FID383EUR22,030000-0,50% change-down7,36%45,51%

2/3/5

Nowość w ofercie
UFK - Fidelity Global Technology (EUR) FID384EUR8,762000-0,95% change-down15,14%35,63%

3/4/3

UFK - Schroder Commodity (EUR) SCH148EUR110,3800000,02% change-up2,83%-22,82%

3/3/3

Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (USD)
UFK - JPMorgan Series II (USD) JPM254USD17,8770000% change-stable0%0%brak Fundusz nie posiada rankingu
Fundusze obligacyjne - rynku amerykańskiego (USD)
Nowość w ofercie
UFK - Credit Suisse Bond High Yield (USD) CRS382USD259,8300000,01% change-up6,86%23,85%

4/4/3

Nowość w ofercie
UFK - JPMorgan US Bond (USD) JPM392USD152,380000-0,09% change-down-0,09%21,23%

2/4/4

Fundusze obligacyjne - rynków globalnych (USD)
Nowość w ofercie
UFK - Franklin Strategic Income (USD) FTI386USD14,810000-0,07% change-down2,28%15,07%

5/5/3

Nowość w ofercieFundusz który osiągnął na koniec roku najlepszy wynik w swojej grupie
UFK - JPMorgan Global High Yield Bond (USD) JPM390USD133,6700000,02% change-up4,96%23,62%

3/2/3

UFK - Templeton Global Bond (USD) FTI051USD28,350000-0,25% change-down-1,60%8,41%

4/4/3

UFK - Templeton Global Total Return (USD) FTI207USD27,220000-0,22% change-down-0,98%14,32%

5/5/4

Fundusze obligacyjne - globalnych rynków wschodzących (USD)
UFK - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD) HSB307USD32,6780000,06% change-up-3,53%19,09%

2/3/2

UFK - Templeton Emerging Markets Bond (USD) FTI189USD33,240000-0,33% change-down-3,85%9,13%

5/5/3

Fundusze mieszane - rynków zagranicznych (USD)
UFK - BlackRock Global Allocation (USD) BLR143USD46,1900000,30% change-up6,77%11,09%

1/2/3

UFK - Credit Suisse Portfolio Growth (USD) CRS190USD229,600000-0,24% change-down6,18%6,49%

1/1/3

UFK - Franklin Income (USD) FTI052USD21,4500000,28% change-up11,20%21,74%

-/-/2

Nowość w ofercieFundusz który osiągnął na koniec roku najlepszy wynik w swojej grupie
UFK - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (USD) FTI344USD13,310000-0,37% change-down12,51%22,45%

5/5/3

UFK - Templeton Global Income (USD) FTI263USD18,090000-0,39% change-down11,94%19,96%

4/4/3

Fundusze mieszane - alternatywnego inwestowania i absolutnej stopy zwrotu (USD)
UFK - GLG European Equity Alternative (USD) GLG306USD110,1100000,01% change-up-0,12%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 lata
Fundusze akcyjne - rynku amerykańskiego (USD)
Fundusz który osiągnął na koniec roku najlepszy wynik w swojej grupie
UFK - BlackRock US Small & MidCap Opportunities (USD) BLR080USD153,6700000,85% change-up20,94%22,90%

1/2/3

Nowość w ofercie
UFK - Fidelity America (USD) FID335USD16,360000-0,61% change-down18,98%42,63%

5/5/4

Nowość w ofercie
UFK - JPMorgan Highbridge US STEEP (USD) JPM391USD16,3100000,80% change-up16,58%43,45%

5/5/4

UFK - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) SCH225USD205,6300000,34% change-up18,16%29,68%

2/2/4

Fundusze akcyjne - regionalnych rynków wschodzących (USD)
UFK - Fidelity ASEAN (USD) FID300USD22,4300000,09% change-up-4,80%11,26%

-/-/3

Jeden z pięciu najwyższych wyników funduszy inwestycyjnych w ofercie
UFK - Franklin India (USD) FTI140USD22,950000-0,65% change-down10,12%-13,33%

4/4/1

UFK - HSBC Chinese Equity (USD) HSB127USD69,989000-2,61% change-down3,31%-14,71%

2/3/1

Jeden z pięciu najwyższych wyników funduszy inwestycyjnych w ofercie
UFK - HSBC Indian Equity (USD) HSB129USD135,680000-1,37% change-down5,13%-24,38%

1/1/1

Nowość w ofercie
UFK - JPMorgan Greater China (USD) JPM354USD35,960000-1,02% change-down10,31%0,39%

5/5/2

UFK - Templeton Asian Growth (USD) FTI070USD47,290000-0,53% change-down-1,15%-9,23%

4/2/2

UFK - Templeton BRIC (USD) FTI113USD13,480000-1,53% change-down-1,75%-32,36%brak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Templeton China (USD) FTI114USD21,900000-1,35% change-down-0,68%-20,39%

1/1/2

UFK - Templeton Latin America (USD) FTI071USD36,960000-1,94% change-down-9,21%-27,29%

1/2/2

Fundusze akcyjne - rynków globalnych (USD)
Nowość w ofercieFundusz który osiągnął na koniec roku najlepszy wynik w swojej grupie
UFK - Allianz Global Equity (USD) ALG373USD11,5600000,43% change-up8,95%24,30%

4/4/5

UFK - BlackRock Global Opportunities (USD) BLR218USD38,5600000,42% change-up11,16%15,97%

4/4/4

Nowość w ofercieFundusz który osiągnął na koniec roku najlepszy wynik w swojej grupie
UFK - BlackRock Global SmallCap (USD) BLR188USD83,1100000,14% change-up24,34%31,01%

3/3/4

UFK - Franklin Global Small-Mid Cap Growth (USD) FTI221USD28,390000-0,14% change-down20,76%35,58%

5/5/5

Nowość w ofercie
UFK - Schroder Global Demographic Opportunities (USD) SCH399USD137,2000000,39% change-up12,69%30,06%

5/5/4

Fundusze akcyjne - globalnych rynków wschodzących (USD)
UFK - BlackRock Emerging Markets (USD) BLR299USD27,080000-0,77% change-down-2,80%-12,50%

4/4/3

Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (USD)
Jeden z pięciu najwyższych wyników funduszy inwestycyjnych w ofercie
UFK - BlackRock World Gold (USD) BLR116USD27,610000-2,16% change-down-13,50%-55,29%

-/-/1

UFK - BlackRock World Mining (USD) BLR083USD42,580000-1,25% change-down-2,07%-46,69%

1/1/1

Nowość w ofercieFundusz który osiągnął na koniec roku najlepszy wynik w swojej grupie
UFK - Franklin Biotechnology Discovery (USD) FTI283USD19,8100000% change-stable28,89%94,03%brak Fundusz nie posiada rankingu
Nowość w ofercie
UFK - JPMorgan Global Healthcare (USD) JPM353USD223,5700000,34% change-up29,25%97,64%brak Fundusz nie posiada rankingu
Nowość w ofercie
UFK - JPMorgan US Technology (USD) JPM393USD2,2000000,92% change-up17,02%9,45%

1/1/3

UFK - Schroder Commodity (USD) SCH149USD122,7300000,01% change-up3,10%-21,22%

3/3/4

Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (CHF)
UFK - Credit Suisse Money Market Sfr (CHF) CRS256CHF714,110000-0,01% change-down-0,06%-0,03%brak Fundusz nie posiada rankingu
Fundusze akcyjne - rynków globalnych (CHF)
UFK - Credit Suisse Equity Global Value (CHF) CRS255CHF12,070000-0,25% change-down12,59%17,41%

3/2/3

UFK - Credit Suisse SICAV One Equity Global Security (CHF) CRS321CHF14,7800000% change-stablebrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 1 rokbrak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 3 latabrak Fundusz nie posiada rankingu

Ocena funduszy inwestycyjnych, w które podane w tabeli ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe inwestują 100% swoich aktywów.

Ocena wg serwisu www.analizy.pl jest liczona na podstawie relacji zysku do ryzyka w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Najwyższa ocena 5, najniższa 1. Oceny są dostępne tylko dla polskich funduszy inwestycyjnych.

Lipper logo Oznaczenia raitingowe Lipper nie stanowią i nie są przeznaczone do stanowienia porady inwestycyjnej, ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych, jakiegokolwiek podmiotu, w jakiejkolwiek jurysdykcji. W rezultacie inwestorzy nie powinni podejmować decyzji inwestycyjnej na podstawie informacj raitingowej Lipper, służącej wyłącznie celom informacyjnym. Lipper nie jest odpowiedzialny za dokładność, wiarygodność i kompletność informacji uzyskanych od Lipper. Ponadto Lipper nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z informacji uzyskanych od Lipper lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie zawsze są wyznacznikiem dla przyszłych wyników i inwestorzy powinni pamiętać, że wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
Lipper Leaders designations do not constitute and are not intended to constitute investment advice or an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security of any entity in any jurisdiction. As a result, investors should not make an investment decision on the basis of this information. Lipper Leaders designations are for informational purposes only. Lipper is not responsible for the accuracy, reliability or completeness of the information obtained from Lipper. In addition, Lipper will not be liable for any loss or damage resulting from information obtained from Lipper or any of its affiliates. Past performance is not necessarily a guide to future performance and investors should remember that past performance is not a guarantee of future results.
Nazwa Dane na dzień Wartość
Kurs euro (w PLN) 2014-04-16 4,1925
Kurs dolara amerykańskiego (w PLN) 2014-04-16
3,0272
Kurs franka szwajcarskiego (w PLN) 2014-04-16
3,4461

Źródło: NBP