Notowania funduszy

Aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) są w 100% lokowane w jednostki uczestnictwa odpowiadających im funduszy inwestycyjnych.


Wyświetl fundusze wg produktu

Dane na dzień 18 września 2014

Nazwa funduszuKod funduszuWartość jednostkiZmiana dziennaStopa zwrotu za bieżący rokStopa zwrotu za 1 rokStopa zwrotu za 3 lataStopa zwrotu za 5 latRating
Fundusze pieniężne - rynku polskiego (PLN)
UFK – PKO Skarbowy (PLN) PKO312PLN2035,8200000,01% change-up2,50%3,44%12,28%23,97%3
Fundusze obligacyjne - rynku polskiego (PLN)
UFK - BPH Obligacji 1 (PLN) BPH210PLN275,160000-0,03% change-down3,68%5,18%13,00%23,11%2
Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansowąFundusz inwestycyjny znajdujący się pod obserwacją Aegon pod kątem bezpieczeństwa inwestycji
UFK - Idea Obligacji (PLN) IDM212PLN285,020000-0,01% change-down11,69%15,37%9,22%26,91%1
Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansowąFundusz inwestycyjny znajdujący się pod obserwacją Aegon pod kątem bezpieczeństwa inwestycji
UFK - Idea Premium (PLN) IDM204PLN201,9400000,00% change-stable17,92%22,85%-10,58%2,78%2
UFK - UniWIBID Plus (PLN) UNI157PLN1611,1400000,01% change-up2,41%3,54%5,14%16,17%4
Fundusze mieszane - stabilnego wzrostu (PLN)
Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansowąFundusz inwestycyjny znajdujący się pod obserwacją Aegon pod kątem bezpieczeństwa inwestycji
UFK - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN) IDM205PLN141,3900000,05% change-up9,73%3,45%-28,56%-21,09%

ocena zawieszona

UFK - Legg Mason Senior (PLN) LGM012PLN295,250000-0,06% change-down2,92%4,44%13,58%21,62%3
UFK - UniStabilny Wzrost (PLN) UNI175PLN171,8500000,02% change-up6,04%7,47%22,66%42,67%4
Fundusze mieszane - zrównoważone (PLN)
UFK - UniKorona Zrównoważony (PLN) UNI028PLN315,6400000,00% change-stable4,70%6,66%24,08%35,50%5
Fundusze mieszane - aktywnej alokacji (PLN)
UFK - Allianz Aktywnej Alokacji (PLN) ALL289PLN112,710000-0,06% change-down0,61%1,11%-1,41%6,74%

ocena zawieszona

Fundusz który osiągnął na koniec roku najlepszy wynik w swojej grupie
UFK - Noble Mieszany (PLN) NOB102PLN142,850000-0,23% change-down-5,33%-0,73%36,03%40,19%4
UFK - Noble Timingowy (PLN) NOB170PLN138,870000-0,27% change-down-2,47%-2,24%26,02%16,84%4
Fundusze mieszane - alternatywnego inwestowania i absolutnej stopy zwrotu (PLN)
UFK - Aegon Alfa (PLN-hedged) AEG203PLN2,1556690,01% change-up5,92%8,92%20,10%24,41%brak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Aegon Bessa (PLN) AEG100PLN0,0095770,20% change-up-3,41%-4,54%-8,05%-10,62%brak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Noble Global Return (PLN) NOB191PLN121,390000-0,03% change-down5,00%8,32%5,20%13,11%3
Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansowąFundusz który osiągnął na koniec roku najlepszy wynik w swojej grupie
UFK - Quercus Selektywny (PLN) QUE215PLN140,150000-0,05% change-down-0,74%1,37%31,44%47,12%brak Fundusz nie posiada rankingu
Fundusze akcyjne - rynku polskiego (PLN)
UFK - Legg Mason Akcji (PLN) LGM015PLN401,750000-0,51% change-down3,09%6,44%30,52%38,74%4
UFK - Noble Akcji (PLN) NOB103PLN132,910000-0,37% change-down0,17%5,19%29,08%42,98%5
Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansową
UFK - Quercus Agresywny (PLN) QUE214PLN170,320000-0,08% change-down-3,07%0,36%50,78%67,87%5
UFK - UniKorona Akcje (PLN) UNI030PLN215,480000-0,20% change-down9,26%10,76%33,72%43,12%4
Fundusze akcyjne - rynków zagranicznych (PLN)
UFK - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) AEG292PLN0,932191-0,02% change-down-9,71%-13,10%-16,61%14,71%brak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Aegon Akcji Tureckich (PLN) AEG293PLN1,028777-1,79% change-down18,69%-2,77%10,45%25,31%brak Fundusz nie posiada rankingu
Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansową
UFK - Investor Ameryka Łacińska (PLN) INV259PLN173,020000-0,02% change-down16,13%10,83%4,21%11,27%brak Fundusz nie posiada rankingu
Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansową
UFK - Investor BRIC (PLN) INV172PLN68,930000-0,20% change-down11,63%10,59%2,83%1,41%brak Fundusz nie posiada rankingu
Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansową
UFK - Investor Indie i Chiny (PLN) INV244PLN190,4300000,34% change-up14,30%16,05%9,84%11,26%brak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - Noble Africa and Frontier (PLN) NOB257PLN67,570000-0,01% change-down4,69%5,76%-22,50%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada rankingu
Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (PLN)
UFK - Arka BZ WBK Energii (PLN) ARK296PLN40,0400000,18% change-up8,72%5,31%17,28%32,01%brak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - BPH Globalny Żywności i Surowców (PLN) BPH297PLN128,300000-0,95% change-down-7,28%-7,44%-17,44%4,61%3
Instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansową
UFK - Investor Gold Otwarty (PLN) INV243PLN139,500000-1,15% change-down6,20%-5,86%-37,15%0,77%brak Fundusz nie posiada rankingu
UFK - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN) PZU298PLN100,7100000,61% change-up15,59%21,85%67,13%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat

ocena zawieszona

Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (EUR)
UFK - Fidelity Euro Cash (EUR) FID338EUR10,1062000% change-stable0,01%0,01%0,12%0,37%brak Fundusz nie posiada rankingu
Fundusze obligacyjne - rynku europejskiego (EUR)
UFK - UniEURIBOR (EUR) UNI313EUR1175,560000-0,02% change-down0,77%1,09%6,32%15,05%brak Fundusz nie posiada rankingu
Fundusze obligacyjne - rynków globalnych (EUR)
UFK - Templeton Global Total Return (EUR) FTI260EUR21,580000-0,42% change-down9,32%9,43%28,61%68,46%

5/5/4

Fundusze mieszane - rynków zagranicznych (EUR)
Nowość w ofercie
UFK - Templeton Global Income (EUR) FTI261EUR18,900000-0,05% change-down10,59%12,03%48,94%69,81%

5/5/4

Fundusze mieszane - alternatywnego inwestowania i absolutnej stopy zwrotu (EUR)
UFK - GLG European Equity Alternative (EUR) GLG305EUR106,460000-0,16% change-down-6,10%-6,51%5,31%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat

1/1/5

Fundusze akcyjne - rynku europejskiego (EUR)
UFK - Allianz Europe Equity Growth (EUR) ALG235EUR181,7900000,13% change-up6,92%9,32%61,12%102,66%

5/3/5

Fundusze akcyjne - rynku amerykańskiego (EUR)
UFK - Franklin U.S.Opportunities (EUR) FTI304EUR18,2100000,33% change-up12,62%19,25%65,85%116,27%

4/4/4

Fundusze akcyjne - regionalnych rynków wschodzących (EUR)
Fundusz który osiągnął na koniec roku najlepszy wynik w swojej grupie
UFK - Fidelity Greater China (EUR) FID302EUR33,9300000,12% change-up12,91%15,45%43,29%58,85%

5/5/3

UFK - Fidelity Latin America (EUR) FID303EUR50,030000-0,42% change-down12,99%5,02%2,14%26,98%

4/5/2

Jeden z pięciu najwyższych wyników funduszy inwestycyjnych w ofercie
UFK - Franklin India (EUR) FTI139EUR27,0700001,50% change-up45,77%53,55%35,69%70,47%

4/4/1

UFK - JPMorgan ASEAN Equity (EUR) JPM308EUR14,1200000,50% change-up18,66%9,63%41,91%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 lat

3/3/2

UFK - Templeton Asian Growth (EUR) FTI137EUR39,6000000,38% change-up22,30%13,50%22,49%65,14%

3/2/2

Fundusze akcyjne - rynków globalnych (EUR)
UFK - Credit Suisse Equity Global Prestige (EUR) CRS117EUR18,9200000% change-stable-3,67%-5,31%31,39%121,81%

5/4/3

Fundusze akcyjne - globalnych rynków wschodzących (EUR)
Fundusz który osiągnął na koniec roku najlepszy wynik w swojej grupie
UFK - Fidelity Emerging Markets (EUR) FID301EUR37,7300000,69% change-up9,94%11,00%31,60%59,40%

5/4/3

Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (EUR)
UFK - Aegon Climate Change (EUR) AEG182EUR0,0083330,62% change-up12,93%16,17%41,07%36,61%brak Fundusz nie posiada rankingu
Jeden z pięciu najwyższych wyników funduszy inwestycyjnych w ofercie
UFK - BlackRock World Gold (EUR) BLR134EUR20,880000-2,11% change-down17,04%-2,88%-54,54%-33,94%

-/-/1

UFK - BlackRock World Mining (EUR) BLR095EUR32,020000-0,59% change-down4,37%-1,87%-34,73%-17,37%

1/1/1

Fundusze obligacyjne - rynków globalnych (USD)
UFK - Templeton Global Total Return (USD) FTI207USD27,910000-0,07% change-down2,38%4,61%20,56%47,99%

5/5/4

Fundusze obligacyjne - globalnych rynków wschodzących (USD)
UFK - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD) HSB307USD33,053000-0,24% change-down6,41%6,78%16,26%39,11%

2/3/2

Fundusze mieszane - rynków zagranicznych (USD)
UFK - Franklin Income (USD) FTI052USD22,0800000,18% change-up6,77%10,12%34,14%56,93%

-/-/2

Fundusze mieszane - alternatywnego inwestowania i absolutnej stopy zwrotu (USD)
UFK - GLG European Equity Alternative (USD) GLG306USD107,450000-0,16% change-down-6,10%-6,50%6,24%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada rankingu
Fundusze akcyjne - rynku amerykańskiego (USD)
Fundusz który osiągnął na koniec roku najlepszy wynik w swojej grupie
UFK - BlackRock US Small & MidCap Opportunities (USD) BLR080USD170,0400000,07% change-up8,87%18,50%59,75%80,03%

1/2/3

UFK - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) SCH225USD220,0900000,04% change-up5,87%13,75%59,14%77,89%

2/2/4

Fundusze akcyjne - regionalnych rynków wschodzących (USD)
UFK - Fidelity ASEAN (USD) FID300USD23,7400000,17% change-up13,70%9,05%26,61%76,90%

-/-/3

Jeden z pięciu najwyższych wyników funduszy inwestycyjnych w ofercie
UFK - Franklin India (USD) FTI140USD28,8000001,84% change-up36,43%46,71%27,15%49,69%

4/4/1

UFK - Templeton Asian Growth (USD) FTI070USD51,1500000,71% change-up14,48%8,46%14,79%45,11%

4/2/2

UFK - Templeton China (USD) FTI114USD23,070000-0,60% change-down1,45%2,53%1,27%9,13%

1/1/2

UFK - Templeton Latin America (USD) FTI071USD37,420000-0,56% change-down2,41%-4,83%-11,16%-3,28%

1/2/2

Fundusze akcyjne - rynków globalnych (USD)
UFK - Franklin Global Small-Mid Cap Growth (USD) FTI221USD27,8400000,51% change-up-3,90%0,69%50,98%67,01%

5/5/5

Fundusze akcyjne - globalnych rynków wschodzących (USD)
UFK - BlackRock Emerging Markets (USD) BLR299USD28,970000-0,86% change-down4,55%7,18%10,19%15,23%

4/4/3

Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (USD)
Jeden z pięciu najwyższych wyników funduszy inwestycyjnych w ofercie
UFK - BlackRock World Gold (USD) BLR116USD26,910000-2,71% change-down9,30%-6,24%-57,64%-42,13%

-/-/1

UFK - BlackRock World Mining (USD) BLR083USD41,270000-1,20% change-down-2,48%-5,26%-39,17%-27,60%

1/1/1

Fundusze pieniężne - rynków zagranicznych (CHF)
UFK - Credit Suisse Money Market Sfr (CHF) CRS256CHF714,0500000% change-stable-0,06%-0,03%-0,10%brak Fundusz nie posiada stopy zwrotu za 5 latbrak Fundusz nie posiada rankingu
Fundusze akcyjne - rynków globalnych (CHF)
UFK - Credit Suisse Equity Global Value (CHF) CRS255CHF11,960000-0,66% change-down2,57%3,64%29,58%45,15%

3/2/3

Ocena funduszy inwestycyjnych, w które podane w tabeli ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe inwestują 100% swoich aktywów.

 

Ikony funduszy:

ikona nazwa opis szczegółowy
fundusz roku Fundusz roku oznacza Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy znajdujący się w ofercie Aegon (nie dotyczy UFK oferowanych wyłącznie przez Bank Handlowy w Warszawie SA), który osiągnął najlepszy wynik inwestycyjny na koniec danego roku kalendarzowego w swojej grupie klasyfikacyjnej. Jeżeli Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy ma krótszą historię, badany jest wynik funduszu inwestycyjnego, w który inwestowane są środki danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Badanie przeprowadzane jest w grupach obejmujących co najmniej 3 UFK.
top 5 Top 5 – oznacza, że Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy wyróżniony w tej kategorii uzyskał w okresie ostatniego, zakończonego kwartału kalendarzowego jeden z pięciu najwyższych wyników inwestycyjnych wśród Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, znajdujący się w ofercie Aegon (nie dotyczy UFK oferowanych wyłącznie przez Bank Handlowy w Warszawie SA). Jeżeli Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy ma krótszą historię, badany jest wynik funduszu inwestycyjnego, w który inwestowane są środki danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.
prywatne TFI Prywatne TFI oznacza, iż instytucja zarządzająca funduszem inwestycyjnym, w który inwestowane są aktywa danego Ubezpieczeniowego Fundusz Kapitałowego, należy do prywatnego akcjonariusza, nie związanego z dużą grupą kapitałową lub instytucja finansową.
pod lupą Fundusz pod lupą oznacza fundusz inwestycyjny, w który inwestowane są aktywa danego Ubezpieczeniowego Fundusz Kapitałowego, który znajduje się pod obserwacją Aegon, ze względu na podejmowanie nadmiernego ryzyka inwestycyjnego, kłopoty z płynnością aktywów, zastrzeżenia ze strony regulatora lub inne negatywne przesłanki, które dotyczą samego funduszu lub instytucji zarządzającej funduszem. Fundusz pod lupą jest wykluczony z oceny w kategoriach „Fundusz roku" i „Top 5".

 

Rating:

Rating Analizy Online oznacza ocenę nadaną funduszowi inwestycyjnemu, w który inwestowane są aktywa danego Ubezpieczeniowego Fundusz Kapitałowego, przez firmę Analizy Online, która określana jest jako „niezależny ośrodek opiniotwórczy, będący liderem w dostarczaniu wysokiej jakości unikalnych rozwiązań, pozwalających na podejmowanie właściwych decyzji na rynku kapitałowym". Fundusze inwestycyjne otrzymują jednolitą ocenę ratingową w przedziale od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najwyższą ocenę.

Więcej informacji na temat firmy Analizy Online oraz metodologii oceny funduszy znajduje się na www.analizyonline.com/pl

Lipper logo

Rating LIPPER oznacza ocenę nadaną funduszowi inwestycyjnemu, w który inwestowane są aktywa danego Ubezpieczeniowego Fundusz Kapitałowego, przez firmę Lipper należącą go grupy Thomson Reuters, będącą światowym liderem dostarczającym informacji, analiz, narzędzi i komentarzy na temat funduszy inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne oceniane są w 3 kategoriach (prezentowanych w tej kolejności): bezwzględnego wyniku inwestycyjnego, powtarzalności wyniku inwestycyjnego oraz ochrony kapitału, w przedziale od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najwyższą ocenę. Więcej informacji na temat firmy Lipper oraz metodologii oceny funduszy znajduje się na www.lipperweb.com

Oznaczenia ratingowe Lipper nie stanowią i nie są przeznaczone do stanowienia porady inwestycyjnej, ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych, jakiegokolwiek podmiotu, w jakiejkolwiek jurysdykcji. W rezultacie inwestorzy nie powinni podejmować decyzji inwestycyjnej na podstawie informacj ratingowej Lipper, służącej wyłącznie celom informacyjnym. Lipper nie jest odpowiedzialny za dokładność, wiarygodność i kompletność informacji uzyskanych od Lipper. Ponadto Lipper nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z informacji uzyskanych od Lipper lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie zawsze są wyznacznikiem dla przyszłych wyników i inwestorzy powinni pamiętać, że wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.

Lipper Leaders designations do not constitute and are not intended to constitute investment advice or an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security of any entity in any jurisdiction. As a result, investors should not make an investment decision on the basis of this information. Lipper Leaders designations are for informational purposes only. Lipper is not responsible for the accuracy, reliability or completeness of the information obtained from Lipper. In addition, Lipper will not be liable for any loss or damage resulting from information obtained from Lipper or any of its affiliates. Past performance is not necessarily a guide to future performance and investors should remember that past performance is not a guarantee of future results.

Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Oznacza to, że wartość rachunku ubezpieczającego może być niższa od sumy tej części składek, która została ulokowana w funduszu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów funduszy.

Nazwa Dane na dzień Wartość
Kurs euro (w PLN) 2014-09-19 4,1860
Kurs dolara amerykańskiego (w PLN) 2014-09-19
3,2507
Kurs franka szwajcarskiego (w PLN) 2014-09-19
3,4682

Źródło: NBP

 

Pytania i uwagi dotyczące notowań prosimy kierować na adres: notowania@aegon.pl