Ścieżka:

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna

Działamy w Polsce od 1999 r., nazwę Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (Aegon TU na Życie S.A.) przyjęliśmy 7 grudnia 2005 r.

Oprócz ubezpieczeń na życie oferujemy naszym klientom programy oszczędnościowe oraz możliwość inwestowania i pomnażania kapitału.

Podstawowe dane spółki

 • Firma spółki: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
 • Siedziba: Warszawa
 • Adres: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
 • Sąd rejestrowy i nr KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000012318
 • NIP: 527-22-79-881
 • Regon: 016261840
 • Kapitał zakładowy: 347 467 550 zł, opłacony w całości
 • Akcjonariusz: 100% AEGON Poland/Romania Holding B. V., spółka pośrednio zależna od Aegon N.V.

Schemat organizacyjny

Zarząd

 • Michał Biedzki – Prezes Zarządu
 • Małgorzata Denst-Szymańska - Członek Zarządu
 • Anna Sadkowska - Członek Zarządu
 • Michael Müller - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

 • Gabor Kepecs
 • Péter Mahig
 • Ágnes Kathi
 • Wojciech Filipczyk

Reasekurator

Towarzystwo w zakresie reasekuracji współpracuje z renomowanymi firmami z tej branży m.in. ze Swiss Re oraz RGA.