Emerytura

Ochrona życia plus inwestycja z emeryturą w IKE/IKZE

Aegon Kapitalna Przyszłość

Ubezpieczenie na życie i dożycie oraz ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i możliwością oszczędzania na emeryturę w IKE i/lub IKZE.

Otwarty Fundusz Emerytalny

Aegon OFE

Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, zarządzany przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. jest częścią systemu ubezpieczeń społecznych, który został zreformowany w Polsce w 1999 roku.

Ubezpieczenie na życie z elementem inwestycyjnym

Aegon Plan na Przyszłość +

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które umożliwia regularne oszczędzanie i zapewnia ochronę ubezpieczeniową. W ramach umowy ubezpieczenia masz możliwość zawarcia umów IKE oraz IKZE, gromadzenia kapitału na emeryturę i korzystania z ulg podatkowych.

Poradnik emerytalny

Tu znajdziesz informacje o systemie emerytalnym w Polsce.

Raport emerytalny Aegon

Polacy nie myślą o emeryturze

Żyjemy coraz dłużej i dłużej chcemy pozostawać aktywni, żyć wygodnie i realizować plany, na które nie mieliśmy czasu i pieniędzy w młodości. To, czy będziemy mogli sobie na to pozwolić, w coraz większym stopniu zależy od nas samych.

Jak przystąpić do Aegon OFE

Jeśli chcesz przystąpić do Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego wypełnij poniższy formularz.

Jesteśmy tu dla Ciebie

Potrzebujesz więcej informacji na temat produktów i usług Aegon? Masz problem i potrzebujesz pomocy?