O Firmie

Aegon w Polsce

Grupa kapitałowa Aegon w Polsce to pięć podmiotów, których wspólnym celem jest zabezpieczenie Twojej przyszłości finansowej.

Odpowiedzialność korporacyjna

W sprawach finansowych nie ma nic ważniejszego niż zaufanie.

Zasady Ładu Korporacyjnego

RODO

Bezpieczeństwo danych osobowych ma dla nas kluczowe znaczenie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych w naszych spółkach.

Składanie i rozpatrywanie reklamacji

Reklamacje dotyczące działalności Aegon TU na Życie S.A.