Aegon na świecie

Aegon jest jedną z czołowych firm na świecie oferujących ubezpieczenia na życie, programy emerytalne i usługi z zakresu zarządzania aktywami.

Historia Aegon rozpoczęła się ponad 170 lat temu, jednak Grupa Aegon w obecnym kształcie powstała w 1983 roku w wyniku połączenia dwóch holenderskich firm ubezpieczeniowych: AGO i Ennia.

Dziś Aegon jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych na świecie. Oferuje ubezpieczenia na życie, produkty emerytalne i inwestycyjne. Grupa działa również w segmencie ubezpieczeń wypadkowych, uzupełniających ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń majątkowych.

Aegon działa w 20 krajach w Europie, Azji i obu Amerykach. Główne globalne marki należące do Grupy to Aegon i Transamerica, a także Aegon Asset Management, Blue Square Re i Transamerica Ventures. Ponad 23 tysiące pracowników Aegon na całym świecie pracuje nad tym, by pomóc 30 milionom klientów firmy wziąć odpowiedzialność za swoją przyszłość finansową.

Na koniec I półrocza 2020 roku Aegon zarządzał portfelem inwestycji własnych oraz klientów wartym około 883 mld euro.

Notowany na giełdach w Amsterdamie i Nowym Jorku Aegon utrzymuje wysokie oceny najważniejszych agencji ratingowych.

Więcej o Aegon