Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. to spółka zarządzająca Aegon Otwartym Funduszem Emerytalnym.

Otwarty Fundusz Emerytalny Aegon w tej chwili liczy ponad 1,85 miliona członków.

Podstawowe dane spółki

 • Firma spółki: Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna
 • Siedziba:  Warszawa
 • Adres: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
 • Sąd rejestrowy i nr KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000028767
 • NIP:  521-29-49-094
 • Regon: 013161776
 • Kapitał zakładowy: 110 356 000 zł (opłacony w całości)
 • Akcjonariusz: 100% AEGON Poland/Romania Holding B. V., spółka pośrednio zależna od Aegon N.V.

Schemat organizacyjny

Zarząd

 • Ludmiła Falak-Cyniak - Prezes Zarządu
 • Dorota Dziugiełł - Członek Zarządu
 • Samer Masri - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

 • Marc van der Ploeg – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Peter Kadocsa - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Marek Głuchowski
 • Claus Stoltenborg
 • Jan Monkiewicz
 • Damiaan Frans Rudolf Jacobovits de Szeged