Aegon Services Sp. z o.o.

Aegon Services Sp. z o.o. rozwija, wspiera i koordynuje sieć sprzedaży spółek Aegon w Polsce.

Podstawowe dane spółki

 • Firma spółki:  Aegon Services Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
 • Siedziba: Chorzów
 • Adres: ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
 • Sąd rejestrowy i nr KRS: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000393210
 • NIP: 627-272-84-40
 • Regon: 242628225
 • Kapitał zakładowy: 8 000 000 zł, opłacony w całości
 • Akcjonariusz: 100% Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Zarząd

 • Marc van der Ploeg - Prezes Zarządu
 • Michael Müller - Członek Zarządu
 • Andrzej Płachta - Członek Zarządu
 • Jan Zimowicz - Członek Zarządu