Ścieżka:

Pytania i odpowiedzi

Dlaczego Nordea OFE została przejęta przez Aegon?

Aegon PTE zdecydował o przejęciu zarządzania Nordea OFE w celu wzmocnienia swojej pozycji i dalszego rozwoju w obszarze rozwiązań emerytalnych oraz zapewnienia stabilnych i atrakcyjnych wyników inwestycyjnych dla członków połączonego Funduszu.

Co stanie się z Nordea PTE?

Nordea PTE zostanie zlikwidowane po przekazaniu funduszu Nordea OFE pod zarządzanie Aegon PTE.

Co oznacza przejęcie zarządzania, a co połączenie funduszy?

1 września 2017 roku Aegon PTE przejął zarządzanie rachunkami i aktywami Klientów Nordea OFE. Od tego momentu to Aegon PTE inwestuje środki zgromadzone na Pani/Pana rachunku w Nordea OFE i odpowiada za ich wartość.

W kolejnym etapie nastąpi połączenie obydwu funduszy emerytalnych, a dotychczasowi Klienci Nordea OFE staną się Klientami Aegon OFE. Połączenie funduszy nastąpi 17 liastopada 2017 roku.

Na kiedy zaplanowane jest połączenie funduszy?

Połączenie w jeden fundusz pod nazwą Aegon OFE nastąpi 17 listopada 2017 roku. Tym samym Klienci Nordea OFE staną się Klientami Aegon OFE. 

Jakie będą korzyści z połączenia funduszy?

Po połączeniu obu funduszy powstanie czwarty co do wielkości fundusz emerytalny na polskim rynku. Większy udział w rynku oraz wyższa wartość aktywów obu funduszy po ich połączeniu stwarzają szanse do jeszcze sprawniejszej obsługi oraz dają nowe możliwości inwestycyjne. Połączone fundusze będą korzystać z wiedzy i doświadczenia obu podmiotów, co powinno przynieść efekt w postaci atrakcyjnych wyników inwestycyjnych w przyszłości.

Dzięki połączeniu funduszy i zwiększeniu łącznej wartości ich aktywów, zostanie obniżona opłata za zarządzanie aktywami.

Opłata za zarządzanie aktywami jest uzależniona od ich wartości i wynosi:

  • do kwoty 8 000 000 000 zł – 0,045% wartości aktywów netto w skali miesiąca;
  • po przekroczeniu 8 mld zł, opłata od nadwyżki powyżej 8 mld zł jest zmniejszona do 0,04% wartości aktywów.

Czy taka operacja ma sens w świetle zapowiadanych zmian w systemie emerytalnym?

Proces połączenia Nordea OFE z Aegon OFE jest niezależny od zapowiadanych zmian w systemie emerytalnym – zakończenie połączenia funduszy zaplanowane jest na 17 listopada 2017 roku, a zmiany w systemie zapowiedziane są na drugą połowę 2018 roku.

Bez względu na ostateczny kształt zmian w systemie emerytalnym, celem Aegon jest oferowanie Klientom rozwiązań zapewniających możliwość gromadzenia środków na przyszłą emeryturę.

Jak będę informowany o łączeniu Funduszy?

Wszelkie informacje na temat połączenia Funduszy od 1 września zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej www.aegon.pl/nordeaofe.

Ponadto, po zakończeniu połączenia, które nastąpi po 17 listopada 2017 roku, Aegon PTE wyśle listownie do wszystkich dotychczasowych członków funduszu Nordea OFE, informacje o połączeniu obu Funduszy oraz o dostępie do informacji o rachunku za pośrednictwem serwisu internetowego OFE Rachunek.

Jestem członkiem Nordea OFE - co stanie się z mim rachunkiem po połączeniu?

W okresie przejściowym, czyli od 1 września do czasu połączenia Funduszy, które nastąpi 17 listopada 2017 roku, środki na rachunku członka Nordea OFE będą zarządzane przez połączony zespół inwestycyjny Aegon PTE i Nordea OFE.

Po 17 listopada Klienci Nordea OFE, staną się Klientami Aegon OFE. Środki zgromadzone przez nich w Nordea OFE zostaną w całości przeniesione na rachunki w Aegon OFE. Informacja o nowym numerze rachunku oraz o dostępie do serwisu internetowego OFE Rachunek zostanie przesłana w pierwszej połowie grudnia.

Na jaki adres mam teraz wysyłać korespondencję do Nordea OFE?

Od 1 września korespondencję prosimy kierować na adres:

Aegon PTE S.A., ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Jestem członkiem Nordea OFE - czy w związku z połączeniem muszę dokonać formalności lub podpisać nową umowę z Aegon OFE?

Nie, Klienci Nordea OFE nie muszą nic robić – 17 listopada 2017 roku automatycznie staną się członkami Aegon OFE.

Środki z rachunków w Nordea OFE zostaną w całości przeniesione na rachunki w Aegon OFE i przeliczone według aktualnej wartości jednostki rozrachunkowej Aegon OFE. Wartość środków nie ulegnie zmianie.

Chcę jeszcze podpisać umowę z Nordea OFE - czy mogę?

Nie. Przepisy prawa nie dopuszczają takiej możliwości w trakcie likwidacji funduszu.

Czy nadal będę mieć dostęp do rachunku w OFE przez internet?

Do 17 listopada 2017 roku dostęp do serwisu internetowego członków Nordea OFE nie zmienia się. Po tym terminie, każdy dotychczasowy Klient Nordea OFE otrzyma dostęp do aplikacji OFE Rachunek prowadzonej przez Aegon OFE.

Po połączeniu Funduszy, w pierwszej połowie grudnia, dotychczasowi klienci Nordea OFE, otrzymają korespondencję, zawierającą informacje na temat tego, jak działa i co oferuje serwis OFE Rachunek oraz numer PIN potrzebny do zalogowania.

Dlaczego nie otrzymuję powiadomień SMS o przekazanych przez ZUS składkach?

Aegon PTE nie świadczy takiej usługi. Aktualnie (do 16 listopada br.) bieżąca informacja o składkach jest dostępna w serwisie internetowym Twoja Nordea On-line, dostępnym dla członków Nordea OFE na stronie www.aegon.pl/nordeaofe.

Po połączeniu wszelkie informacje dotyczące składek będą dostępne w serwisie internetowym OFE Rachunek na stronie www.aegon.pl.

Zapraszamy do korzystania z naszych serwisów.

Gdzie mogę uzyskać odpowiedzi na dodatkowe pytania związane z połączeniem?

Najważniejsze informacje dotyczące połączenia Nordea OFE z Aegon OFE, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, od 1 września zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.aegon.pl/NordeaOFE. W razie dodatkowych pytań można kontaktować się z infolinią Nordea OFE pod numerami 801 306 306 lub 22 541 75 32.

Infolinia

Infolinia

dla członków Nordea OFE

801 306 306
+48 22 541 75 32


Wyślij e-mail

Twoja Nordea

On-Line

Zaloguj się

Regulamin serwisu

Infolinia

Infolinia

dla członków Nordea OFE

801 306 306
+48 22 541 75 32


Wyślij e-mail

Twoja Nordea

On-Line

Zaloguj się

Regulamin serwisu