Ścieżka:

Stopa zwrotu

Zweryfikuj stopy zwrotu, jakie osiągał Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny.

Stopa zwrotu mówi o procentowym zysku, jaki wypracował Fundusz.

Jest to informacja o skuteczności działania Funduszu. Jeżeli stopa zwrotu wynosi 10%, to znaczy, że z zainwestowanego 1 000 zł możesz liczyć na zysk 100 zł.

Każde OFE dwa razy w roku, w marcu i we wrześniu, publikuje informację o stopie zwrotu z ostatnich trzech lat. Na podstawie tych danych KNF wylicza i publikuje na swojej stronie średnią ważoną stopę zwrotu oraz minimalną stopę zwrotu dla rynku OFE.

Wyniki wszystkich Otwartych Funduszy Emerytalnych możesz zobaczyć tutaj: www.knf.gov.pl

Od kwietnia 2004 roku stopy zwrotu Otwartych Funduszy Emerytalnych są obliczane i podawane do publicznej wiadomości dwa razy do roku (na koniec marca i września) i dotyczą okresu ostatnich 36-miesięcy.

Infolinia

Infolinia

dla członków Nordea OFE

801 306 306
+48 22 541 75 32


Wyślij e-mail

Twoja Nordea

On-Line

Zaloguj się

Regulamin serwisu

Infolinia

Infolinia

dla członków Nordea OFE

801 306 306
+48 22 541 75 32


Wyślij e-mail

Twoja Nordea

On-Line

Zaloguj się

Regulamin serwisu