Ścieżka:

Informacje o aktywach

Zobacz bieżące i archiwalne informacje o aktywach Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Ogłaszanie informacji o aktywach Aegon OFE należy do obowiązków informacyjnych Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Informacje o aktywach Aegon OFE ogłaszane są w następujących terminach:

  • miesięczna informacja o strukturze lokat - do trzeciego dnia roboczego następnego miesiąca,
  • półroczna informacja o strukturze portfela (zawierająca informacje o lokatach
    stanowiących co najmniej 1% portfela) - do szóstego dnia roboczego lipca i stycznia,
  • roczna informacja o strukturze portfela (zawierająca informacje o wszystkich lokatach) - do dziewiątego dnia roboczego stycznia.

Struktury aktywów za 2019 rok

Struktury aktywów za 2018 rok
Struktury aktywów za 2017 rok
Struktury aktywów za 2016 rok
Struktury aktywów za 2015 rok
Archiwalne informacje o aktywach

Infolinia

Infolinia OFE

801 218 218
+48 22 640 48 48

Napisz

Chcesz przystąpić do Aegon OFE?

 


Wniosek on-line

Infolinia

Infolinia OFE

801 218 218
+48 22 640 48 48

Napisz

Infolinia

Infolinia OFE

801 218 218
+48 22 640 48 48

Napisz

Chcesz przystąpić do Aegon OFE?

 


Wniosek on-line

Chcesz przystąpić do Aegon OFE?

 


Wniosek on-line