Ścieżka:

Informacje o aktywach

Zobacz bieżące i archiwalne informacje o aktywach Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Ogłaszanie informacji o aktywach Aegon OFE należy do obowiązków informacyjnych Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Informacje o aktywach Aegon OFE ogłaszane są w następujących terminach:

  • miesięczna informacja o strukturze lokat - do trzeciego dnia roboczego następnego miesiąca,
  • półroczna informacja o strukturze portfela (zawierająca informacje o lokatach
    stanowiących co najmniej 1% portfela) - do szóstego dnia roboczego lipca i stycznia,
  • roczna informacja o strukturze portfela (zawierająca informacje o wszystkich lokatach) - do dziewiątego dnia roboczego stycznia.

Struktury aktywów za 2020 rok

Struktury aktywów za 2019 rok

Struktury aktywów za 2018 rok

Archiwalne informacje o aktywach

Infolinia

Infolinia OFE

801 218 218
+48 22 640 48 48

Napisz

Chcesz przystąpić do Aegon OFE?

 


Wniosek on-line

Infolinia

Infolinia OFE

801 218 218
+48 22 640 48 48

Napisz

Infolinia

Infolinia OFE

801 218 218
+48 22 640 48 48

Napisz

Chcesz przystąpić do Aegon OFE?

 


Wniosek on-line

Chcesz przystąpić do Aegon OFE?

 


Wniosek on-line