Informacje o aktywach - Aegon Polska

Ścieżka:

Informacje o aktywach

Zobacz bieżące i archiwalne informacje o aktywach Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Ogłaszanie informacji o aktywach Aegon OFE należy do obowiązków informacyjnych Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Informacje o aktywach Aegon OFE ogłaszane są w następujących terminach:

 • miesięczna informacja o strukturze lokat - do trzeciego dnia roboczego następnego miesiąca,
 • półroczna informacja o strukturze portfela (zawierająca informacje o lokatach
  stanowiących co najmniej 1% portfela) - do szóstego dnia roboczego lipca i stycznia,
 • roczna informacja o strukturze portfela (zawierająca informacje o wszystkich lokatach) - do dziewiątego dnia roboczego stycznia.

Struktury aktywów za 2018 rok

Struktury aktywów za 2017 rok
Struktury aktywów za 2016 rok
Struktury aktywów za 2015 rok
Archiwalne informacje o aktywach

  Infolinia

  Infolinia OFE

  801 218 218
  +48 22 640 48 48

  Napisz

  Chcesz przystąpić do Aegon OFE?

   


  Wniosek

  Infolinia

  Infolinia OFE

  801 218 218
  +48 22 640 48 48

  Napisz

  Infolinia

  Infolinia OFE

  801 218 218
  +48 22 640 48 48

  Napisz

  Chcesz przystąpić do Aegon OFE?

   


  Wniosek