Ścieżka:

Statut i Prospekt Informacyjny

Prospekt informacyjny Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego to dokument, który opisuje najważniejsze informacje dotyczące Funduszu.

Prospekt informacyjny publikowany jest w ciągu trzech tygodni od zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Finansowego Funduszu przez Walne Zgromadzenie Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. Prospekt publikowany jest na stronie internetowej Funduszu oraz w dzienniku Rzeczpospolita.

Prospekt 2020

W dniu 14 maja 2020 r. Aegon PTE S.A. opublikował Prospekt Informacyjny Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego na łamach dziennika "Rzeczpospolita".

Aktualna wersja Prospektu Informacyjnego Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego dostępna jest w załączonym pliku.

Statut

Tekst jednolity statutu Aegon OFE obowiązujący od 1 marca 2018 r.

Archiwum

Infolinia

Infolinia OFE

801 218 218
+48 22 640 48 48

Napisz

Chcesz przystąpić do Aegon OFE?

 


Wniosek on-line

Infolinia

Infolinia OFE

801 218 218
+48 22 640 48 48

Napisz

Infolinia

Infolinia OFE

801 218 218
+48 22 640 48 48

Napisz

Chcesz przystąpić do Aegon OFE?

 


Wniosek on-line

Chcesz przystąpić do Aegon OFE?

 


Wniosek on-line