Ścieżka:

Sprawozdania z WZA

Przeczytaj sprawozdania z Walnych Zgromadzeń spółek, których jesteśmy akcjonariuszami.