Ścieżka:

Stopa zwrotu

Zweryfikuj stopy zwrotu, jakie osiągał Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny.

Stopa zwrotu mówi o procentowym zysku, jaki wypracował Fundusz.

Jest to informacja o skuteczności działania Funduszu. Jeżeli stopa zwrotu wynosi 10%, to znaczy, że z zainwestowanego 1 000 zł możesz liczyć na zysk 100 zł.

Każde OFE dwa razy w roku, w marcu i we wrześniu, publikuje informację o stopie zwrotu z ostatnich trzech lat. Na podstawie tych danych KNF wylicza i publikuje na swojej stronie średnią ważoną stopę zwrotu oraz minimalną stopę zwrotu dla rynku OFE.

Wyniki wszystkich Otwartych Funduszy Emerytalnych możesz zobaczyć tutaj: www.knf.gov.pl

 

Stopy zwrotu osiągnięte przez Aegon OFE

Sprawdź w aplikacji wycena.aegon.pl

Trzyletnie

Od kwietnia 2004 roku stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych są obliczane i podawane do publicznej wiadomości dwa razy do roku (na koniec marca i września) i dotyczą okresu ostatnich 36-miesięcy.

Okres Stopa zwrotu Funduszu
2016-09-30 - 2019-09-30 13,238%
2016-03-31 - 2019-03-29 16,411%
2015-09-30 - 2018-09-28 17,087%
2015-03-31 - 2018-03-30 7,299%
2014-09-30 - 2017-09-29 13,590%
2014-03-31 - 2017-03-31 9,550%
2013-09-30 - 2016-09-30 -0,232%
2013-03-29 - 2016-03-31 5,464%
2012-09-28 - 2015-09-15 10,410%
2012-03-30 - 2015-03-31 23,891%
2011-09-30 - 2014-09-30 31,620%
2011-03-31 - 2014-03-31 18,682%
2010-09-30 - 2013-09-30 17,337%
2010-03-31 - 2013-03-29 15,271%
2009-09-30 - 2012-09-28 17,413%
2009-03-31 - 2012-03-30 28,792%
2008-09-30 - 2011-09-30 13,645%
2008-03-31 - 2011-03-31 15,312%
2007-09-28 - 2010-09-30 3,417%
2007-03-30 - 2010-03-31 3,458%
2006-09-29 - 2009-09-30 8,354%
2006-03-31 - 2009-03-31 -2,227%
2005-09-30 - 2008-09-30 11,563%
2005-03-31 - 2008-03-31 28,830%
2004-09-30 - 2007-09-28 49,974%
2004-03-31 - 2007-03-30 50,521%
2003-09-30 - 2006-09-29 42,924%
2003-03-31 - 2006-03-31 50,347%
2002-09-30 - 2005-09-30 49,833%
2002-03-29 - 2005-03-31 40,123%
2001-09-28 - 2004-09-30 47,545%

  

Dwuletnie

Przed kwietniem 2004 roku stopy zwrotu były wyliczane i podawane do publicznej wiadomości cztery razy do roku (na koniec marca, czerwca, września i grudnia) i obejmowały okres 24 miesięcy.

Okres Stopa zwrotu Funduszu
2002-03-29 - 2004-03-31 25,171%
2001-12-31 - 2003-12-31 24,305%
2001-09-28 - 2003-09-30 33,827%
2001-06-29 - 2004-06-30 28,329%
2001-03-30 - 2003-03-31 20,840%
2000-12-29 - 2002-12-31 16,728%
2000-09-29 - 2002-09-30 16,980%
2000-06-30 - 2002-06-28 13,160%
2000-03-31 - 2002-03-29 11,383%
1999-12-31 - 2001-12-31 16,432%
1999-09-30 - 2001-09-28 15,794%
1999-06-30 - 2001-06-29 24,904%