Ścieżka:

Przejęcie Nordea OFE - Pytania i odpowiedzi

Dlaczego Nordea OFE została przejęta przez Aegon?

Grupa Nordea podjęła strategiczną decyzję o kontynuacji  rozwoju jedynie w obszarach IT oraz wsparcia operacyjnego w ramach centrów operacyjnych działających w Polsce.

Aegon PTE zdecydował o przejęciu zarządzania Nordea OFE w celu umocnienia swojej pozycji i dalszego rozwoju w obszarze rozwiązań emerytalnych oraz zapewnienia stabilnych i atrakcyjnych wyników inwestycyjnych członkom połączonego Funduszu.

Kiedy nastąpiło połączenie funduszy i jakie są tego konsekwencje?

Połączenie Funduszy nastąpiło w dniu 17 listopada 2017 roku. Tym samym członkowie Nordea OFE stali się członkami Aegon OFE.

Wszystkie prawa i obowiązki Nordea OFE w zakresie zawartych umów zostały przejęte przez Aegon OFE.

Jakie będą korzyści z połączenia funduszy?

Po połączeniu obu funduszy powstał czwarty co do wielkości fundusz emerytalny na polskim rynku.

Większy udział w rynku oraz wyższa wartość aktywów obu funduszy po ich połączeniu stwarzają szanse do jeszcze sprawniejszej obsługi oraz dają nowe możliwości inwestycyjne.

Połączone fundusze będą korzystać z wiedzy i doświadczenia pracowników obu podmiotów, co powinno przynieść wymierne efekty w postaci atrakcyjnych wyników inwestycyjnych w przyszłości.

Dzięki połączeniu funduszy i zwiększeniu łącznej wartości aktywów Aegon OFE do ponad 15 miliardów złotych, zostanie obniżona opłata za zarządzanie aktywami oraz za przechowywanie aktywów.

Opłata za zarządzanie aktywami jest uzależniona od ich wartości i wynosi:

  • do kwoty 8 000 000 000 zł – 0,045% wartości aktywów netto w skali miesiąca;
  • po przekroczeniu 8 mld zł, opłata od nadwyżki powyżej 8 mld zł jest zmniejszona do 0,04% wartości aktywów.

Co się stało z moim rachunkiem po połączeniu?

Po 17 listopada 2017 roku członkowie Nordea OFE, stali się członkami Aegon OFE. Środki zgromadzone przez nich w Nordea OFE zostały w całości przeniesione na rachunki w Aegon OFE.

Informacja o nowym numerze rachunku oraz o dostępie do serwisu internetowego OFE Rachunek została wysłana pocztą pod koniec listopada 2017 roku. 

Czy zmienił się numer mojego rachunku w OFE?

Tak. Nowe rachunki byłych członków  Nordea OFE są poprzedzone prefiksem 80*. I tak, ośmiocyfrowy rachunek z Nordea OFE o numerze 00221521 będzie miał numer 8000221521 w Aegon OFE.

Informacja o zmienionym numerze rachunku została do Państwa wysłana pod koniec listopada 2017 r.

Byłem członkiem Nordea OFE – czy w związku z połączeniem nie stracę na tej transakcji?

Nie, środki z rachunków w Nordea OFE zostały w całości przeniesione na indywidualne rachunki w Aegon OFE i przeliczone według aktualnej wartości jednostki rozrachunkowej Aegon OFE. Wartość środków nie uległa zmianie.

Przykład

Wartość środków zgromadzonych w Nordea OFE:
Liczba jednostek rozrachunkowych    433,9623
Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu przeniesienia  47,17 zł
Łączna wartość rachunku 20 470,00 zł

Po przeniesieniu:

Wartość środków przeniesionych na rachunek w Aegon OFE:
Liczba jednostek rozrachunkowych    487,4971
Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu przeniesienia  41,99 zł
Łączna wartość rachunku 20 470,00 zł

Czy nadal będę mieć dostęp do rachunku w OFE przez internet?

Wszyscy członkowie Nordea OFE otrzymują dostęp do aplikacji OFE Rachunek prowadzonej przez Aegon OFE, dostępnej na stronie www.aegon.pl

Pod koniec listopada 2017 roku, dotychczasowi członkowie Nordea OFE, otrzymali korespondencję zawierającą informacje jak działa i co oferuje serwis OFE Rachunek oraz numer PIN niezbędny do zalogowania.

Czy jeszcze raz muszę przesłać do Aegon OFE dokumenty związane ze zmianą danych na moim rachunku w Nordea OFE lub z wypłatą z tytułu zgonu Członka Funduszu?

Nie ma takiej potrzeby. Wszystkie dokumenty zostaną automatycznie zweryfikowane przez Aegon, zachowana zostanie ciągłość komunikacji i przetwarzania dokumentów członkowskich.

Gdzie mogę uzyskać odpowiedzi na dodatkowe pytania związane z połączeniem?

W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z infolinią Aegon OFE pod numerami 801 218 218 lub 22 640 48 48 lub wysłać wiadomość na adres: ofe@aegon.pl