Ścieżka:

Aegon Plan na Przyszłość z IKE/IKZE

Do końca roku masz czas, by skorzystać z ulgi podatkowej i zmniejszyć swój podatek dochodowy.

Aegon Plan na Przyszłość z IKE/IKZE to ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które dodatkowo pomaga gromadzić środki na emeryturę i pozwala skorzystać z ulg podatkowych.

Korzyści:

• możliwość obniżenia podatku dochodowego,
• automatyczne dzielenie składki na część ochronną i inwestycjną w tym IKE i/lub IKZE,
• elastyczność wpłat.

Środki możesz wpłacać regularnie, co miesiąc lub raz na rok, albo dokonać wpłaty dodatkowej, kiedy masz wygospodarowaną sumę pieniędzy na ten cel i chcesz wykorzystać maksymalny limit wpłat na IKE/IKZE, określony w danym roku kalendarzowym.

Zainteresował Cię nasz produkt? Skontaktuj się z nami.
Zadzwoń na infolinię 801 300 900 lub wypełnij formularz kontaktowy

 

  Ulgi podatkowe z tytułu IKE/IKZE

  IKE IKZE
  Wpłacając środki na IKE nabywasz prawo do ulgi podatkowej w przyszłości. Kwoty wpłacone na IKZE możesz odpisać od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym PIT.

  Oznacza to, że możesz zmniejszyć swój podatek dochodowy za 2019 rok nawet o 1829 zł.

  Pamiętaj jednak, że ostateczna kwota oszczędności zależy od Twoich indywidualnych rozliczeń podatkowych za dany rok.
  Posiadacze kont IKE, po spełnieniu warunków ustawowych, wypłacając środki będą zwolnieni z 19% podatku od zysków kapitałowych. W przypadku konta IKZE, po spełnieniu warunków ustawowych, od kwoty wypłaty pobierany będzie zryczałtowany podatek 10%.

  Wypłata środków IKE/IKZE

  IKE IKZE
  Musisz ukończyć 60 lub 55 lat i nabyć uprawnienia emerytalne.

  Oprócz tego musisz spełniać jeden z dwóch warunków:
  1. dokonywać wpłat przez co najmniej 5 lat kalendarzowych
  2. lub dokonać ponad połowy wartości wpłat na IKE nie później, niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę środków
  Musisz mieć ukończone 65 lat oraz dokonywać wpłat na konto co najmniej 5 lat kalendarzowych

  Wcześniejsza wypłata jest możliwa, jednak:

  IKE IKZE
  Możesz wcześniej wypłacić środki zarówno w całości, jak i w dowolnej części.

  Jednaj taka operacja wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.
  Możesz dokonać wcześniejszej wypłaty, z tą jednak różnicą, że musisz wypłacić środki w całości.

  W tej sytuacji zapłacisz należny za bieżący rok podatek dochodowy.

  Szczegółowe warunki wypłaty środków z pozostałych części produktu Aegon Plan na Przyszłość z IKE/IKZE dostępne są w OWU.

  Limity wpłat na IKE/IKZE

  rok IKE IKZE
  2019 r. 14 295 zł 5718,00 zł
  2018 r. 13 329 zł 5331,60 zł
  2017 r. 12 789 zł 5115,60 zł
   

  Pełna lista dostępnych świadczeń, zasady ustalania wysokości składki, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, informacje o opłatach oraz szczegółowe informacje dotyczące Aegon Plan na Przyszłość z IKE/IKZE są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Ogólnych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, Regulaminie UFK i załącznikach do nich.

  Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym ponoszonym przez Klienta, co może prowadzić do uzyskania gorszych wyników niż zakładane lub poniesienia strat. Towarzystwo ani zarządzający nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

  Infolinia

  Infolinia

  Połącz się z
  Infolinią Aegon

  801 300 900
  +48 22 592 10 00
  Zadzwoń

  Wyślij e-mail

  Potrzebujesz
  więcej
  szczegółów?


  Umów się

  z naszym Przedstawicielem