Ścieżka:

Aegon Kapitalna Przyszłość - Ochrona życia plus inwestycja z emeryturą w IKE/IKZE

Aegon Kapitalna Przyszłość to ubezpieczenie na życie i dożycie oraz ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i możliwością oszczędzania na emeryturę w IKE i/lub IKZE.

  Korzyści

  • Gwarancja wypłaty kapitału z części ubezpieczeniowej na koniec umowy,
  • Elastyczność – masz możliwość zmiany wysokości składki oraz wpłat dodatkowych,
  • Niskie opłaty,
  • Ulgi podatkowe, jeśli korzystasz z wpłat na IKE/IKZE.

   

  Zainteresował Cię nasz produkt?
  Zadzwoń na infolinię 801 300 900  lub wypełnij formularz kontaktowy

  Zachowaj ciągłość ubezpieczenia w ramach umowy dodatkowej - w razie Twojej niezdolności do pracy przejmiemy opłacanie składek na ubezpieczenie na życie i dożycie.

  Dodatkowo masz możliwość otrzymania cyklicznego świadczenia w wysokości Twojej składki inwestycyjnej, nawet do końca trwania umowy.

  Gwarancja wypłaty kapitału

  Wypłata nawet 123% wartości części ubezpieczeniowej - zależy od długości umowy.

  Wysokość świadczeń gwarantowanych w przypadku dożycia do końca okresu ubezpieczenia

     okres ubezpieczenia
  10 lat 15 lat 20 lat 25 lat 30 lat
  zadeklarowana miesięczna składka na ubezpieczenie na życie i dożycie suma ubezpieczenia na dożycie (w zł)     
  150 zł 16 020 25 110 36 720 50 850 66 420
  200 zł 21 360 33 480 48 960 67 800 88 560
  500 zł 53 400 83 700 122 400 169 500 221 400
  1000 zł 106 800 167 400 244 800 339 000 442 800
  1500 zł 160 200 251 100 367 200 508 500 664 200

  • Masz możliwość przenoszenia środków z części inwestycyjnej na część gwarantowaną

  Umowa

  • Umowę zawierasz na 10, 15, 20, 25 lub 30 lat.
  • Musisz mieć ukończone 18 lat, ale nie więcej niż 55 lat
  • Uproszczona ankieta medyczna składa się tylko z 4 pytań

  Składka

  • Częstotliwość opłacania składki - miesięczna lub roczna
  • Wysokość składki:
     - minimalna : 300 zł miesięcznie / 3600 zł rocznie
     - maksymalna 3000 zł miesięcznie / 36 000 zł rocznie.

  • Składka dzielona jest po połowie - na część ubezpieczeniową z gwarancją wypłaty kapitału na koniec umowy oraz inwestycyjną, którą w całości można przeznaczyć na rachunek IKE i/lub IKZE

  Przykład

  • Po 5 latach masz możliwość zmiany wysokości składki, nie później jednak, niż przed zakończeniem 20. roku trwania polisy

  Opłaty

  • 1 zł miesięcznie / 12 zł rocznie za ochronę
  • 9 zł miesięcznie / 108 zł rocznie – za obsługę,
  pobierana przez pierwsze 5 lat, jeśli miesięczna składka na część inwestycyjną wynosi poniżej 500 zł
  • opłata za zarządzanie w wysokości 1% jest pobierana w cyklu miesięcznym, ale tylko wtedy, gdy w stosunku do poprzedniego miesiąca trwania umowy zostaną wypracowane zyski. Liczona jest procentowo od wartości całego rachunku i nie będzie większa niż połowa wartości miesięcznego zysku

  Możesz wpłacać środki na rachunek IKE lub IKZE albo na oba rachunki jednocześnie. W każdym roku kalendarzowym obowiązuje ustawowy maksymalny limit wpłat na IKE oraz IKZE. Ze względu na maksymalną wysokość składki w produkcie Kapitalna Przyszłość, w przypadku wyboru obu rozwiązań, nie ma możliwości wypracowania jednocześnie obu tych limitów – dlatego pamiętaj, że w takim wypadku możesz skorzystać z wygodnej opcji dodatkowych składek.

  Limity wpłat na IKE/IKZE w 2020 roku:
  IKE – 15 681 zł
  IKZE – 6272,40 zł

  Ulgi podatkowe z tytułu IKE/IKZE

  IKE IKZE
  Wpłacając środki na IKE nabywasz prawo do ulgi podatkowej w przyszłości. Kwoty wpłacone na IKZE możesz odpisać od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym PIT.

  Oznacza to, że możesz zmniejszyć swój podatek dochodowy za 2020 rok nawet o 2 007,17 zł.

  Pamiętaj jednak, że ostateczna kwota oszczędności zależy od Twoich indywidualnych rozliczeń podatkowych za dany rok.
  Posiadacze kont IKE, po spełnieniu warunków ustawowych, wypłacając środki będą zwolnieni z 19% podatku od zysków kapitałowych. W przypadku konta IKZE, po spełnieniu warunków ustawowych, od kwoty wypłaty pobierany będzie zryczałtowany podatek 10%.

  Wypłata środków IKE/IKZE

  IKE IKZE
  Musisz ukończyć 60 lub 55 lat i nabyć uprawnienia emerytalne.

  Oprócz tego musisz spełniać jeden z dwóch warunków:
  1. dokonywać wpłat przez co najmniej 5 lat kalendarzowych
  2. lub dokonać ponad połowy wartości wpłat na IKE nie później, niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę środków
  Musisz mieć ukończone 65 lat oraz dokonywać wpłat na konto co najmniej 5 lat kalendarzowych

  Wcześniejsza wypłata jest możliwa, jednak:

  IKE IKZE
  Możesz wcześniej wypłacić środki zarówno w całości, jak i w dowolnej części.

  Jednaj taka operacja wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.
  Możesz dokonać wcześniejszej wypłaty, z tą jednak różnicą, że musisz wypłacić środki w całości.

  W tej sytuacji zapłacisz należny za bieżący rok podatek dochodowy.
   

  Pełna lista dostępnych świadczeń, zasady ustalania wysokości składki, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, informacje o opłatach oraz szczegółowe informacje dotyczące Aegon Kapitalna Przyszłość są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Ogólnych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, Regulaminie UFK i załącznikach do nich.

  Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym ponoszonym przez Klienta, co może prowadzić do uzyskania gorszych wyników niż zakładane lub poniesienia strat. Towarzystwo ani zarządzający nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. 

  Infolinia

  Infolinia

  Połącz się z
  Infolinią Aegon

  801 300 900
  +48 22 592 10 00
  Zadzwoń

  Wyślij e-mail

  Potrzebujesz
  więcej
  szczegółów?


  Umów się

  z naszym Przedstawicielem