Ścieżka:

Aegon Plan na Przyszłość - ubezpieczenie na życie z elementem inwestycyjnym

Jaki jest Twój plan na przyszłość?

Aegon Plan na Przyszłość to ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które umożliwia regularne oszczędzanie i zapewnia ochronę ubezpieczeniową. To rozwiązanie dla osób, które poszukują produktu pozbawionego zbędnych opłat i jednocześnie szukają szerokiej palety sprawdzonych rozwiązań inwestycyjnych.
To Ty decydujesz, jaka część wpłacanej składki chroni Twoje życie, a jaka jest inwestowana w fundusze.

Aegon Plan na Przyszłość to gwarancja ochrony finansowej dla Twoich bliskich i możliwość regularnego inwestowania przez Ciebie kapitału z myślą o realizacji ważnych celów.

Zainteresował Cię nasz produkt? Skontaktuj się z nami.
Zadzwoń na infolinię 801 300 900 lub wypełnij formularz kontaktowy

 

  Dlaczego warto wybrać Aegon Plan na Przyszłość?

  • Gwarantuje ochronę na życie i jednocześnie pozwala na regularne inwestowanie kapitału w ramach tej samej umowy.
  • Masz gwarancję wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego Twoim bliskim w razie Twojej śmierci, a jego wysokość ustalasz w momencie zawierania umowy. Możesz również ubezpieczyć wskazaną przez siebie osobę, co wiąże się z zawarciem osobnej umowy.
  • Swoją składkę możesz podzielić pomiędzy część ubezpieczeniową a inwestycyjną. Do wyboru masz 3 opcje: ochronną, optymalną lub inwestycyjną.
  • Możesz dopasować zakres ochrony do Twoich potrzeb, poszerzając polisę o dodatkowe warianty chroniące na wypadek:
  1) poważnego zachorowania
  2) operacji medycznej
  3) całkowitej i trwałej niezdolności do pracy
  4) pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  5) trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  6) całkowitej i trwałej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  7) trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  8) śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  9) przejęcia opłacania składek w sytuacji trwałej i całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczonego

  • Masz możliwość zwiększenia (indeksacji) składki regularnej lub ubezpieczeniowej, co umożliwi utrzymanie wartości pieniądza w czasie i zapewni większą ochronę ubezpieczeniową.

  • Świadczenie ubezpieczeniowe jest zwolnione z podatku od spadku i darowizn.

  Aegon Plan na Przyszłość to rozwiązanie dla osób, które:
  • poszukują produktu gwarantującego ochronę zapewniającą bliskim osobom pieniądze na wypadek zdarzeń, które ciężko przewidzieć i chcą jednocześnie regularnie inwestować w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe z myślą o realizacji przyszłych celów
  • akceptują ryzyko inwestycyjne
  • zdecydują się zawrzeć umowę na 5, 10, 15, 20, 25 lub 30 lat.
  • Mają ukończone 18 lat, ale nie więcej niż 70 lat w przypadku ubezpieczającego i 66 lat w przypadku ubezpieczonego.

  • Możesz samodzielnie inwestować swoje środki lub wybrać zarządzaną platformę inwestycyjną bez ponoszenia dodatkowych opłat.
  • Bezpłatnie dokonujesz transferów pomiędzy wszystkimi dostępnymi funduszami. W trakcie trwania umowy możesz dokonywać zmian w zakresie częstotliwości składki, jej wysokości, jak również zawiesić na 1 rok opłacanie całej składki lub jej części inwestycyjnej.
  • Przejrzyste zasady i brak pobierania przez Towarzystwo opłat związanych z inwestowaniem.

  Łącznie masz do dyspozycji 48 funduszy, w tym funduszy w 3 walutach obcych, w które możesz inwestować wybierając jedną z 3 dostępnych strategii różniących się między sobą poziomem ryzyka.

  Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

  Pamiętaj, że inwestowanie w UFK wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, co może prowadzić do uzyskania gorszych wyników niż zakładane lub poniesienia strat. Towarzystwo nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego  wyniku inwestycyjnego.

   

   

   
  Infolinia

  Infolinia

  Połącz się z
  Infolinią Aegon

  801 300 900
  +48 22 592 10 00
  Zadzwoń

  Wyślij e-mail

  Potrzebujesz
  więcej
  szczegółów?


  Umów się

  z naszym Przedstawicielem

  Infolinia

  Infolinia

  Połącz się z
  Infolinią Aegon

  801 300 900
  +48 22 592 10 00
  Zadzwoń

  Wyślij e-mail

  Potrzebujesz
  więcej
  szczegółów?


  Umów się

  z naszym Przedstawicielem