Ścieżka:

Zasady Ładu Korporacyjnego

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Polityka Informacyjna

Polityka Informacyjna oraz Zasady Tworzenia i Rozpowszechniania Przekazów Reklamowych przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Zasady Ładu Korporacyjnego

Komunikat w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego przez Aegon PTE
Komunikat w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Aegon PTE w 2019 r.
Komunikat w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Aegon PTE w 2018 r.
Komunikat w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Aegon PTE w 2017 r.
Komunikat w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Aegon PTE w 2016 r.

Polityki Stosowanych Środków Nadzoru Korporacyjnego

Zasady Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Polityka Informacyjna

Polityka Informacyjna oraz Zasady Tworzenia i Rozpowszechniania Przekazów Reklamowych przez Aegon TUnŻ S.A.

Zasady Ładu Korporacyjnego

Komunikat w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego przez Aegon TUnŻ S.A.
Komunikat w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Aegon TUnŻ S.A w 2019 r.
Komunikat w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Aegon TUnŻ S.A w 2018 r.
Komunikat w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Aegon TUnŻ S.A w 2017 r.
Komunikat w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Aegon TUnŻ S.A w 2016 r.

Kodeks Postępowania Aegon

Kodeks Postępowania Aegon - Listopad 2018 r.