Ścieżka:

Aktualności

2018

15 stycznia 2018

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszy Inventum Parasol FIO w likwidacji oraz Inventum Premium SFIO w likwidacji

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszy Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO.

Czytaj


3 stycznia 2018

Zmiana podmiotu zarządzającego aktywami na zlecenie Aegon TU na Życie S.A.

Informacja dotyczy wyłącznie umów ubezpieczenia, w których podmiotem zarządzającym jest Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A.

Czytaj

2017

4 grudnia 2017

IKE i IKZE w Aegon

Aegon wprowadza do oferty nowe rozwiązanie – IKE i IKZE w formie ubezpieczenia.

Czytaj


20 listopada 2017

Połączenie Aegon OFE z Nordea OFE

Informujemy, że 17 listopada 2017 r. zakończył się proces łączenia Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego (Aegon OFE) z Nordea Otwartym Funduszem Emerytalnym (Nordea OFE).

Czytaj


9 listopada 2017

Aegon inwestuje w Phinance i rozwija dystrybucję

Aegon TUnŻ S.A. podpisało umowę, na podstawie której nabędzie 49% akcji Phinance S.A. - wiodącej firmy pośrednictwa finansowego oferującej ubezpieczenia życiowe i majątkowe, kredyty hipoteczne i konsumpcyjne oraz produkty inwestycyjne.

Czytaj
Pokaż więcej

2016

21 grudnia 2016

Informacja dotycząca porozumienia w sprawie ubezpieczeń na życie z UFK

Informujemy, że Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. podjęło decyzję o zawarciu porozumienia z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i zaproponowaniu Klientom posiadającym ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną, zmiany warunków umów w zakresie opłaty likwidacyjnej, opłaty za dystrybucję i za wystawienie polisy lub opłaty warunkowej.

Czytaj19 grudnia 2016

Wydłużenie terminu likwidacji Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO

Ogłoszenie ING Banku Śląskiego S.A., likwidatora Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO (dawniej fundusze Idea), z 19 grudnia 2016 roku:

Czytaj
28 listopada 2016

Likwidacja funduszu inwestycyjnego Templeton BRIC Fund

Ważne: Informacja dotyczy wyłącznie umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Czytaj


28 listopada 2016

Aegon Polska wśród najlepszych pracodawców

Aegon został jedną z 25 firm wyróżnionych przez redakcję „Gazety Finansowej” tytułem Najlepszy Pracodawca 2016 roku.

Czytaj24 października 2016

Raport Aegon: ile kosztują studia?

Wraz z początkiem nowego roku akademickiego Aegon przygotował kolejne, czwarte już wydanie „Raportu o kosztach studiowania w Polsce i za granicą”, który podsumowuje koszt wyższych studiów w wybranych krajach.

Czytaj


4 października 2016

Ochrona i inwestycje: Aegon Plan na Przyszłość

W ofercie Aegon pojawiło się nowe rozwiązanie ochronno-inwestycyjne - Aegon Plan na Przyszłość.

Czytaj

Pokaż więcej

2015

30 grudnia 2015

Przyjęcie Zasad Ładu Korporacyjnego przez Aegon TUnŻ S.A.

Komunikat w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego przez Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Czytaj


30 grudnia 2015

Przyjęcie Zasad Ładu Korporacyjnego przez Aegon PTE S.A.

Komunikat w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Czytaj


17 grudnia 2015

Wydłużenie terminu likwidacji Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO

Ogłoszenie ING Banku Śląskiego S.A. likwidatora Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO (dawniej fundusze Idea) z 14 grudnia 2015 roku.

Czytaj24 listopada 2015

Raport Aegon: Przygotowanie emerytalne osób zajmujących się domem

Osoby zajmujące się domem nie oszczędzają na emeryturę, a jesień życia kojarzy im się z biedą i zależnością od rodziny – wynika z Ankiety Przygotowania Emerytalnego Aegon 2015. Na tle tych statystyk dane dotyczące Polaków są alarmujące.

Czytaj


Pokaż więcej

2013


10 grudnia 2013

Stopy funduszu UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w 2014 r.

Informacja dotycząca stóp funduszu UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w 2014 r.

Czytaj19 listopada 2013

Informacja o ograniczeniu nabywania jednostek uczestnictwa UFK - BlackRock Continental European Flexible (EUR).

Dotyczy tylko umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A. i umów grupowego ubezpieczenia zawartych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. .

Czytaj
16 października 2013

Odwołanie czasowego ograniczenia umorzeń Jednostek Uczestnictwa UFK – Idea Premium (PLN)

Odwołanie czasowego ograniczenia umorzeń Jednostek Uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – Idea Premium (PLN)

Czytaj
16 września 2013

Zmiana nazw ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, że w wyniku zmiany nazw funduszy inwestycyjnych, zmianie uległy nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK), których aktywa są w 100% inwestowane w jednostki uczestnictwa ww. funduszy inwestycyjnych.

Czytaj

Pokaż więcej

2012

13 grudnia 2012

Stopy funduszu UFK – Gwarantowany Aegon (PLN) w 2013 r.

Informacja dotycząca stóp funduszu UFK – Gwarantowany Aegon (PLN) w 2013 r.

Czytaj


29 listopada 2012

Wznowienie transakcji w UFK – JPMorgan Series II (EUR)

Informacja dotycząca wznowienia transakcji w UFK - JPMorgan Series II (EUR)

Czytaj


13 listopada 2012

Nowy Członek Zarządu Aegon TU na Życie S.A.

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. informuje, że w dniu 1 listopada 2012 r. na Członka Zarządu Spółki został powołany Pan Piotr Lachowicz.

Czytaj


22 października 2012

Zmiany w Zarządzie Aegon PTE

Zmiany w Zarządzie Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego

Czytaj


19 października 2012

Komunikat z Union Investments TFI

Zamieszczamy komunikat z Union Investments TFI dotyczący UniWIBID i UniKorona Pieniężny.

Czytaj


18 października 2012

Komentarz z Idea TFI

Zamieszczamy komentarz z Idea TFI do spadku wyceny jednostek uczestnictwa Idea Premium SFIO oraz Idea Obligacji Subfundusz w dniu 2012-10-16.

Czytaj


2 października 2012

Trzyletnia stopa zwrotu Aegon OFE

Stopa zwrotu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego w okresie od 30 września 2009 r. do 28 września 2012 r. wyniosła 17,413%.

Czytaj


1 października 2012

Promocja Jesienna - Produkty Nowej Generacji

Aegon TU na Życie S.A. przygotowało promocyjną ofertę dla umów ubezpieczenia zawartych w październiku, listopadzie i grudniu.

Czytaj


20 września 2012

Ograniczenie w nabywaniu Jednostek Uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Idea

Informujemy, że Zarząd Aegon TU na Życie S.A. uchwałą z 18 września 2012 r. wprowadził ograniczenia w nabywaniu Jednostek Uczestnictwa następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (zwanych dalej Funduszami Idea):

Czytaj


19 września 2012

Zmiana UFK/Funduszu o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego

Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. podjął decyzję o zmianie UFK/Funduszu o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK - UniWIBID (PLN) na UFK - PKO Skarbowy (PLN).

Czytaj

Pokaż więcej

2011

20 grudnia 2011

ING Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus

Z dniem 12 stycznia 2012 r. z oferty Towarzystwa wycofany zostanie ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy ING Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus (dalej Fundusz).

Czytaj


13 grudnia 2011

Stopy Funduszu Gwarantowanego Aegon w 2012

Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Minimalną Roczną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu Gwarantowanego Aegon w 2012 roku na poziomie 1,25% w stosunku rocznym.

Czytaj


15 listopada 2011

Ernst & Young Audit biegłym rewidentem Aegon PTE i Aegon OFE

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, iż 15 listopada 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy Ernst & Young Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na biegłego rewidenta.

Czytaj


4 października 2011

Trzyletnia stopa zwrotu Aegon OFE

Stopa zwrotu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego w okresie od 30 września 2008 r. do 30 września 2011 r. wyniosła 13,645%.

Czytaj


22 września 2011

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Aegon

W wyniku corocznego przeglądu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nastąpiła zmiana platformy inwestycyjnej.

Czytaj


16 września 2011

Stopa Funduszu Gwarantowanego Aegon w IV kwartale 2011

Zarząd Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu Gwarantowanego Aegon w IV kwartale 2011 roku na poziomie 2% w stosunku rocznym.

Czytaj


15 września 2011

Aegon w rankingu Rzeczpospolitej

Aegon Polska uplasował się na 39 pozycji w rankingu Top 50 Największych Firm Ubezpieczeniowych.

Czytaj


5 września 2011

Nowe fundusze w Programie Inwestycyjnym BOŚ

Dla Klientów posiadających Program Inwestycyjny Banku Ochrony Środowiska zostały dodane nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Czytaj


12 sierpnia 2011

Stanowisko Aegon wobec sytuacji na rynkach finansowych

Sytuacja na rynkach finansowych na przestrzeni ostatnich kilku tygodni jest trudna, ale nie jest niczym niezwykłym. Gospodarka ma swoje cykle rozwoju powtarzające się co kilka lat.

Czytaj


29 lipca 2011

ZUS przeprowadził kolejne losowanie członków OFE

ZUS przeprowadził kolejne, drugie w tym roku losowanie członków OFE. Losowanie obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i po raz pierwszy podejmując zatrudnienie nie zgłosiły się do żadnego funduszu.

Czytaj

Pokaż więcej

2010

20 grudnia 2010

Aegon TU na Życie S.A. Przedsiębiorstwem Fair Play

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. już po raz dziesiąty zostało laureatem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Czytaj


15 grudnia 2010

Stopy Funduszu Gwarantowanego Aegon w 2011

Zarząd Aegon TU na Życie S.A. uchwalił Minimalną Roczną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu Gwarantowanego Aegon w 2011 roku na poziomie 1,25% w stosunku rocznym.

Czytaj


3 listopada 2010

Grupa Aegon sponsorem wiadomości sportowych w TVN

Informujemy, że Grupa Aegon została sponsorem głównego wydania wiadomości sportowych, emitowanych w TVN o godzinie 19:30.

Czytaj


3 listopada 2010

Aegon fundatorem stypendium dla młodych naukowców

Aegon TU na Życie S.A. po raz kolejny ufundował stypendium w ramach programu "Zostańcie z Nami" tygodnika POLITYKA.

Czytaj


2 listopada 2010

Noble Africa w ofercie Aegon

2 listopada 2010 r. Aegon TU na Życie S.A. dodało do oferty inwestycyjnej nowy ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Noble Africa, nominowany w złotych.

Czytaj


15 października 2010

Ernst & Young Audit biegłym rewidentem Aegon PTE i Aegon OFE

Aegon PTE S.A. informuje, iż 15 października 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy Ernst & Young Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na biegłego rewidenta.

Czytaj


4 października 2010

Trzyletnia stopa zwrotu Aegon OFE

Stopa zwrotu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego w okresie od 28 września 2007 r. do 30 września 2010 r. wyniosła 3,417%.

Czytaj


16 września 2010

Stopa Funduszu Gwarantowanego Aegon w IV kwartale 2010

Zarząd Aegon TU na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w IV kwartale 2010 roku na poziomie 2,00% w stosunku rocznym.

Czytaj


31 sierpnia 2010

Wycofanie kolejnych funduszy Credit Suisse z oferty Aegon

Z dniem 21 września 2010 r. z oferty Aegon Towarzystwa na Życie S.A. zostaną wycofane trzy Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (dalej: Fundusze).

Czytaj


28 lipca 2010

Wycofanie funduszy

Informujemy, że z dniem 29 lipca 2010 r. z oferty Aegon TU na Życie S.A. zostaną wycofane trzy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Credit Suisse.

Czytaj

Pokaż więcej