Ścieżka:

Aktualności

2010

20 grudnia 2010

Aegon TU na Życie S.A. Przedsiębiorstwem Fair Play

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. już po raz dziesiąty zostało laureatem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Czytaj


15 grudnia 2010

Stopy Funduszu Gwarantowanego Aegon w 2011

Zarząd Aegon TU na Życie S.A. uchwalił Minimalną Roczną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu Gwarantowanego Aegon w 2011 roku na poziomie 1,25% w stosunku rocznym.

Czytaj


3 listopada 2010

Grupa Aegon sponsorem wiadomości sportowych w TVN

Informujemy, że Grupa Aegon została sponsorem głównego wydania wiadomości sportowych, emitowanych w TVN o godzinie 19:30.

Czytaj


3 listopada 2010

Aegon fundatorem stypendium dla młodych naukowców

Aegon TU na Życie S.A. po raz kolejny ufundował stypendium w ramach programu "Zostańcie z Nami" tygodnika POLITYKA.

Czytaj


2 listopada 2010

Noble Africa w ofercie Aegon

2 listopada 2010 r. Aegon TU na Życie S.A. dodało do oferty inwestycyjnej nowy ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Noble Africa, nominowany w złotych.

Czytaj


15 października 2010

Ernst & Young Audit biegłym rewidentem Aegon PTE i Aegon OFE

Aegon PTE S.A. informuje, iż 15 października 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy Ernst & Young Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na biegłego rewidenta.

Czytaj


4 października 2010

Trzyletnia stopa zwrotu Aegon OFE

Stopa zwrotu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego w okresie od 28 września 2007 r. do 30 września 2010 r. wyniosła 3,417%.

Czytaj


16 września 2010

Stopa Funduszu Gwarantowanego Aegon w IV kwartale 2010

Zarząd Aegon TU na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w IV kwartale 2010 roku na poziomie 2,00% w stosunku rocznym.

Czytaj


31 sierpnia 2010

Wycofanie kolejnych funduszy Credit Suisse z oferty Aegon

Z dniem 21 września 2010 r. z oferty Aegon Towarzystwa na Życie S.A. zostaną wycofane trzy Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (dalej: Fundusze).

Czytaj


28 lipca 2010

Wycofanie funduszy

Informujemy, że z dniem 29 lipca 2010 r. z oferty Aegon TU na Życie S.A. zostaną wycofane trzy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Credit Suisse.

Czytaj


15 lipca 2010

Zmiana w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

19 lipca 2010 r. z oferty Aegon TU na Życie S.A., z przyczyn niezależnych od Towarzystwa, zostaną wycofane 3 ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Credit Suisse.

Czytaj


23 czerwca 2010

Zmiany w Radzie Nadzorczej Aegon PTE S.A.

Aegon PTE S.A. informuje, że w dniu 22 czerwca 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało z dniem 30 czerwca 2010 r. Pana Marka Zubera, na jego prośbę, z funkcji Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa.

Czytaj


16 czerwca 2010

Stopa Funduszu Gwarantowanego Aegon w III kwartale 2010

Zarząd Aegon TU na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w III kwartale 2010 roku na poziomie 2,00% w stosunku rocznym.

Czytaj


7 czerwca 2010

Polecenie zapłaty

Dla komfortu Klientów, Aegon TU na Życie S.A. uruchomiło wygodną i bezpłatną formę dokonywania cyklicznych płatności składek – Polecenie Zapłaty.

Czytaj


24 maja 2010

Zmiana numerów telefonów i faksów do Aegon TU na Życie S.A. i Aegon PTE S.A.

Uprzejmie informujemy, że od 24 maja br. zmieniły się numery telefonów i faksów do Aegon TU na Życie S.A. i Aegon PTE S.A. na 22 490 20 80.

Czytaj


21 maja 2010

Prospekt Informacyjny Aegon OFE 2010

Prospekt Informacyjny Aegon OFE na 2010 r. jest już dostępny!

Czytaj


30 kwietnia 2010

Zatwierdzenie sprawozdań finansowych Aegon OFE i Aegon PTE

W dniu 30 kwietnia 2010 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

Czytaj


19 kwietnia 2010

Zmiany w ofercie funduszy w produktach Aegon

1 marca 2010 r. Zarząd Aegon TU na Życie S.A. w celu poprawy efektywności wyników ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w ofercie inwestycyjnej Towarzystwa.

Czytaj


19 kwietnia 2010

Spółki Aegon otrzymały certyfikaty „Przejrzysta Firma”

Aegon TU na Życie SA oraz Aegon PTE SA otrzymały certyfikaty „Przejrzysta Firma”.

Czytaj


7 kwietnia 2010

Oświadczenie

W mediach pojawiły się informacje, iż Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny wysłał listy na adresy Członków Funduszu, w których prosił o dostarczenie ich aktów zgonów. Informacja ta jest nieścisła.

Czytaj


2 kwietnia 2010

Trzyletnia stopa zwrotu Aegon OFE

Stopa zwrotu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego w okresie od 30 marca 2007 r. do 31 marca 2010 r. wyniosła 3,458%.

Czytaj


17 marca 2010

Fundusze Idea w ofercie Aegon

17 marca 2010 r. Aegon TU na Życie S.A. rozszerzyło ofertę ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych o fundusze z grupy Idea.

Czytaj


16 marca 2010

Stopa Funduszu Gwarantowanego Aegon w II kwartale 2010

Zarząd Aegon TU na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w II kwartale 2010 roku na poziomie 2,00% w stosunku rocznym.

Czytaj


3 marca 2010

Unikalny produkt ochronny w ofercie Aegon

Aegon Bezpieczni Bliscy i Ja – to nowoczesne terminowe ubezpieczenie na życie ze zwrotem składki.

Czytaj


12 lutego 2010

Fundusz Schroder Comodity EUR i USD - informacja

Z przyczyn niezależnych od Aegon TU na Życie S.A, od 17 lutego 2010 r. nie można dokonywać zleceń alokacji składki oraz transferów środków do funduszy UFK - Schroder Commodity (EUR) oraz UFK - Schroder Commodity (USD).

Czytaj


11 lutego 2010

Kolejna odsłona kampanii reklamowej Grupy Aegon

15 lutego 2010 r. rozpoczyna się kolejny etap kampanii wizerunkowej Grupy Aegon w Polsce pod hasłem „Przejrzyste Zasady”.

Czytaj


19 stycznia 2010

Spot Aegon OFE zwycięzcą konkursu na Reklamę roku

Na portalu Mediamikser.pl internauci mieli okazję zagłosować na swoją ulubioną reklamę w konkursie na „Reklamę Roku”. W rezultacie trwającego miesiąc głosowania za najlepszy spot użytkownicy uznali film promujący Aegon OFE pt. „Reżyser”.

Czytaj


14 stycznia 2010

Zmiana nazwy funduszu

Informujemy, że od 11 stycznia 2010 r. uległa rozszerzeniu nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK) – z Aegon CEE (EUR) na Aegon Central European Equity (EUR).

Czytaj


12 stycznia 2010

Nowy produkt ochronny w ofercie Aegon

Aegon Bezpieczni Bliscy – to terminowe ubezpieczenie na życie. Przedmiotem ubezpieczenia produktu jest życie Ubezpieczonego.

Czytaj


11 stycznia 2010

Aegon Alfa w ofercie Aegon

Aegon TU na Życie S.A. wprowadził do oferty nowy ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Aegon Alfa, którego aktywa są w 100% lokowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Aegon Atticus Alfa Derivative Fund.

Czytaj


5 stycznia 2010

Aegon sponsorem Lang Langa

Lang Lang jest przedstawicielem młodego pokolenia pianistów i chopinistów, zdobywającym coraz większe uznanie melomanów na całym świecie. Jego koncert otwierał Olimpiadę w Pekinie.

Czytaj