Ścieżka:

Aktualności

2011

20 grudnia 2011

ING Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus

Z dniem 12 stycznia 2012 r. z oferty Towarzystwa wycofany zostanie ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy ING Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus (dalej Fundusz).

Czytaj


13 grudnia 2011

Stopy Funduszu Gwarantowanego Aegon w 2012

Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Minimalną Roczną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu Gwarantowanego Aegon w 2012 roku na poziomie 1,25% w stosunku rocznym.

Czytaj


15 listopada 2011

Ernst & Young Audit biegłym rewidentem Aegon PTE i Aegon OFE

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, iż 15 listopada 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy Ernst & Young Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na biegłego rewidenta.

Czytaj


4 października 2011

Trzyletnia stopa zwrotu Aegon OFE

Stopa zwrotu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego w okresie od 30 września 2008 r. do 30 września 2011 r. wyniosła 13,645%.

Czytaj


22 września 2011

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Aegon

W wyniku corocznego przeglądu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nastąpiła zmiana platformy inwestycyjnej.

Czytaj


16 września 2011

Stopa Funduszu Gwarantowanego Aegon w IV kwartale 2011

Zarząd Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu Gwarantowanego Aegon w IV kwartale 2011 roku na poziomie 2% w stosunku rocznym.

Czytaj


15 września 2011

Aegon w rankingu Rzeczpospolitej

Aegon Polska uplasował się na 39 pozycji w rankingu Top 50 Największych Firm Ubezpieczeniowych.

Czytaj


5 września 2011

Nowe fundusze w Programie Inwestycyjnym BOŚ

Dla Klientów posiadających Program Inwestycyjny Banku Ochrony Środowiska zostały dodane nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Czytaj


12 sierpnia 2011

Stanowisko Aegon wobec sytuacji na rynkach finansowych

Sytuacja na rynkach finansowych na przestrzeni ostatnich kilku tygodni jest trudna, ale nie jest niczym niezwykłym. Gospodarka ma swoje cykle rozwoju powtarzające się co kilka lat.

Czytaj


29 lipca 2011

ZUS przeprowadził kolejne losowanie członków OFE

ZUS przeprowadził kolejne, drugie w tym roku losowanie członków OFE. Losowanie obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i po raz pierwszy podejmując zatrudnienie nie zgłosiły się do żadnego funduszu.

Czytaj


26 lipca 2011

Zmiana nazwy i strategii Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski

Z dniem 25 lipca 2011 r. uległa zmianie nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski, znajdującego się w ofercie Aegon TU na Życie S.A., na Legg Mason Strateg.

Czytaj


15 czerwca 2011

Stopa Funduszu Gwarantowanego w III kwartale 2011

Zarząd Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu Gwarantowanego Aegon w III kwartale 2011 roku na poziomie 2% w stosunku rocznym.

Czytaj


15 czerwca 2011

Aegon spłacił zobowiązania wobec rządu holenderskiego

Grupa Aegon spłaciła w całości kapitał, jaki rząd holenderski oddał do jej dyspozycji w 2008 r.

Czytaj


10 czerwca 2011

Nowa funkcjonalność w aplikacji Twój Rachunek

Od dnia 10 czerwca 2011 r. Klienci posiadający ubezpieczenie w Aegon Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz rachunek w Aegon Otwartym Funduszu Emerytalnym mogą uzyskać informacje o posiadanych produktach po jednorazowym logowaniu.

Czytaj


5 maja 2011

Prospekt Informacyjny Aegon OFE 2011

Opublikowaliśmy Prospekt Informacyjny Aegon OFE na 2011 r.

Czytaj


20 kwietnia 2011

Nagroda dla reklamy Aegon

Reklama Aegon OFE emitowana w marcu 2010 roku otrzymała Złotą Ideę – nagrodę dla najlepszej reklamy telewizyjnej roku w kategorii produkty i usługi.

Czytaj


11 kwietnia 2011

Zmiany w ofercie funduszy Aegon

Komitet Inwestycyjny Aegon TU na Życie S.A. dokonał corocznego przeglądu wyników ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych znajdujących się w ofercie Towarzystwa.

Czytaj


30 marca 2011

Wznowienie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Noble Africa

Noble Funds TFI S.A. dnia 29 marca 2011 r. wznowiło zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Fund Africa.

Czytaj


17 marca 2011

Spłata przez Aegon 750 mln EUR wsparcia od rządu holenderskiego

15 marca 2011 r. Grupa Aegon spłaciła kolejnych 750 mln EUR z 3 mld EUR wsparcia udzielonego Grupie przez rząd holenderski w 2008 r.

Czytaj


16 marca 2011

Stopa Funduszu Gwarantowanego w II kwartale 2011

Zarząd Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu Gwarantowanego Aegon w II kwartale 2011 roku na poziomie 2% w stosunku rocznym.

Czytaj


14 marca 2011

Zmiany nazw ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych DWS

Z dniem 14 marca 2011 r., w związku z zakupem 100% akcji DWS Polska TFI S.A. przez spółkę Investors Holding S.A., zmianie ulegają nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) DWS.

Czytaj


10 marca 2011

Czasowe powierzenie obowiązków Członka Zarządu Aegon PTE S.A. Janowi Monkiewiczowi

Aegon PTE S.A. informuje, iż w dniu 10 marca 2011 roku Rada Nadzorcza delegowała Pana Jana Monkiewicza (Członka Rady Nadzorczej) do wykonywania czynności Członka Zarządu Aegon PTE S.A. na okres od 10 marca 2011 r. do 10 czerwca 2011 r.

Czytaj


9 marca 2011

Zmiany w Zarządzie Aegon PTE S.A.

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, że w dniu 8 marca 2011 r. z funkcji członków Zarządu Spółki zostali odwołani: Pan Janusz Mueller i Pan Robert Woźny.

Czytaj


17 lutego 2011

Aegon TU na Życie S.A. sponsorem płyty „My One and Only Love”

Na początku lutego miała swoją premierę płyta zatytułowana „My One and Only Love”, zawierająca zapis niezwykłego jam session.

Czytaj