Ścieżka:

Aktualności

2012

13 grudnia 2012

Stopy funduszu UFK – Gwarantowany Aegon (PLN) w 2013 r.

Informacja dotycząca stóp funduszu UFK – Gwarantowany Aegon (PLN) w 2013 r.

Czytaj


29 listopada 2012

Wznowienie transakcji w UFK – JPMorgan Series II (EUR)

Informacja dotycząca wznowienia transakcji w UFK - JPMorgan Series II (EUR)

Czytaj


13 listopada 2012

Nowy Członek Zarządu Aegon TU na Życie S.A.

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. informuje, że w dniu 1 listopada 2012 r. na Członka Zarządu Spółki został powołany Pan Piotr Lachowicz.

Czytaj


22 października 2012

Zmiany w Zarządzie Aegon PTE

Zmiany w Zarządzie Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego

Czytaj


19 października 2012

Komunikat z Union Investments TFI

Zamieszczamy komunikat z Union Investments TFI dotyczący UniWIBID i UniKorona Pieniężny.

Czytaj


18 października 2012

Komentarz z Idea TFI

Zamieszczamy komentarz z Idea TFI do spadku wyceny jednostek uczestnictwa Idea Premium SFIO oraz Idea Obligacji Subfundusz w dniu 2012-10-16.

Czytaj


2 października 2012

Trzyletnia stopa zwrotu Aegon OFE

Stopa zwrotu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego w okresie od 30 września 2009 r. do 28 września 2012 r. wyniosła 17,413%.

Czytaj


1 października 2012

Promocja Jesienna - Produkty Nowej Generacji

Aegon TU na Życie S.A. przygotowało promocyjną ofertę dla umów ubezpieczenia zawartych w październiku, listopadzie i grudniu.

Czytaj


20 września 2012

Ograniczenie w nabywaniu Jednostek Uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Idea

Informujemy, że Zarząd Aegon TU na Życie S.A. uchwałą z 18 września 2012 r. wprowadził ograniczenia w nabywaniu Jednostek Uczestnictwa następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (zwanych dalej Funduszami Idea):

Czytaj


19 września 2012

Zmiana UFK/Funduszu o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego

Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. podjął decyzję o zmianie UFK/Funduszu o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK - UniWIBID (PLN) na UFK - PKO Skarbowy (PLN).

Czytaj


16 września 2012

Wznowienie Transakcji w UFK - Idea Premium (PLN)

Komunikat dotyczący wznowienia Transakcji w UFK - Idea Premium (PLN)

Czytaj


16 września 2012

Komentarz Zarządu Idea TFI do spadku wyceny jednostki uczestnictwa Idea Premium SFIO

Komentarz Zarządu Idea TFI do spadku wyceny jednostki uczestnictwa Idea Premium SFIO w dniu 14.09.2012 r.

Czytaj


14 września 2012

UFK - Gwarantowany Aegon (PLN) w IV kwartale 2012 r.

Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w UFK - Gwarantowany Aegon (PLN) w IV kwartale 2012 r. na poziomie 2% w stosunku rocznym.

Czytaj


12 września 2012

Komentarz Zarządu Idea TFI

Komentarz Zarządu Idea TFI w związku z odkupywaniem jednostek uczestnictwa Idea Premium SFIO w ratach.

Czytaj


12 września 2012

Komunikat dotyczący funduszu Idea Premium

Informacja dotycząca funduszu Idea Premium SFIO z KNF.

Czytaj


10 września 2012

Multi PIN Aegon 2.2

Aegon TU na Życie S.A. wprowadziło do swojej oferty nowy produkt – Multi PIN Aegon 2.2. To drugi program, po Multi PIN Aegon 2.1, w ramach którego Klienci będą mogli wybierać między Zarządzaną i Otwartą Platformą Inwestycyjną.

Czytaj


14 sierpnia 2012

Komunikat dotyczący wycen Idea Premium SFIO

Zamieszczamy komunikat z Idea TFI dotyczący wycen Idea Premium SFIO.

Czytaj


30 lipca 2012

Przedłużenie zawieszenia Transakcji w UFK - Idea Premium (PLN)

Informacja o przedłużeniu zawieszenia Transakcji UFK - Idea Premium (PLN).

Czytaj


17 lipca 2012

Czasowe zawieszenie Transakcji w UFK - Idea Premium (PLN)

Informacja o czasowym zawieszeniu Transakcji UFK - Idea Premium (PLN).

Czytaj


16 lipca 2012

Wiadomości SMS

Aegon PTE S.A. informuje, iż zgodnie z § 10 ust. 4 Regulaminu przekazywania informacji o stanie rachunku w Aegon OFE za pośrednictwem wiadomości SMS zaprzestaje świadczenia tej usługi.

Czytaj


10 lipca 2012

Zawieszenie wpłat do UFK – JPMorgan Series II (EUR)

Aegon TU na Życie S.A. zawiesił wpłaty do UFK - JPMorgan Series II (EUR).

Czytaj


6 lipca 2012

Badanie Przygotowania Emerytalnego Aegon

Przyszli emeryci rozumieją konieczność zmian w systemach emerytalnych. Większość z nich zgadza się na podwyższenie podatków, a nawet obniżenie świadczeń. Zdecydowane „nie" mówią podnoszeniu wieku emerytalnego.

Czytaj


18 czerwca 2012

Stopa Funduszu Gwarantowanego w III kwartale 2012

Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w III kwartale 2012 r. na poziomie 2% w stosunku rocznym.

Czytaj


14 czerwca 2012

Zmiany w ofercie funduszy dostępnych w Aegon

Komitet Inwestycyjny Aegon TU na Życie S.A. dokonał corocznego przeglądu wyników ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (Fundusze) znajdujących się w ofercie Towarzystwa.

Czytaj


13 czerwca 2012

Ujednolicenie nazw ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ofercie Aegon

Informujemy, że ujednolicamy nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (Fundusze), dostępnych w ofercie Aegon TU na Życie S.A.,

Czytaj


11 czerwca 2012

ZUS przypomina: wybierz fundusz OFE

288 tys. listów wysłał ZUS z przypomnieniem o obowiązku zapisania się do OFE.

Czytaj


28 maja 2012

Ogłoszenie planu połączenia Aegon TU na Życie S.A. z Aegon Asigurări de Viată

Zarząd Aegon TU na Życie S.A. ogłasza plan połączenia transgranicznego zawarty pomiędzy Aegon TU na Życie S.A. jako spółką przejmującą i Aegon Asigurări de Viată.

Czytaj


9 maja 2012

Fryderyk 2011 dla płyty My One and Only Love sponsorowanej przez Aegon

Miło nam poinformować, że album My One and Only Love, wyprodukowany przez Tomasza Gąsowskiego, którego powstanie Grupa Aegon objęła mecenatem, zdobył nagrodę Fryderyka 2011 w kategorii Album Jazzowy Roku.

Czytaj


30 kwietnia 2012

Przyjęcie sprawozdania finansowego Aegon OFE

Aegon PTE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30 kwietnia 2012 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

Czytaj


3 kwietnia 2012

Trzyletnia stopa zwrotu Aegon OFE

Stopa zwrotu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego w okresie od 31 marca 2009 r. do 30 marca 2012 r. wyniosła 28,792%.

Czytaj


16 marca 2012

Stopa Funduszu Gwarantowanego w II kwartale 2012

Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w II kwartale 2012 r. na poziomie 2% w stosunku rocznym.

Czytaj


5 stycznia 2012

Zmiana nazw funduszy ING

W wyniku zmiany nazw funduszy inwestycyjnych ING zmianie uległy nazwy odpowiadających im ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK).

Czytaj