Ścieżka:

Aktualności

2013


10 grudnia 2013

Stopy funduszu UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w 2014 r.

Informacja dotycząca stóp funduszu UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w 2014 r.

Czytaj19 listopada 2013

Informacja o ograniczeniu nabywania jednostek uczestnictwa UFK - BlackRock Continental European Flexible (EUR).

Dotyczy tylko umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A. i umów grupowego ubezpieczenia zawartych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. .

Czytaj
16 października 2013

Odwołanie czasowego ograniczenia umorzeń Jednostek Uczestnictwa UFK – Idea Premium (PLN)

Odwołanie czasowego ograniczenia umorzeń Jednostek Uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – Idea Premium (PLN)

Czytaj
16 września 2013

Zmiana nazw ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, że w wyniku zmiany nazw funduszy inwestycyjnych, zmianie uległy nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK), których aktywa są w 100% inwestowane w jednostki uczestnictwa ww. funduszy inwestycyjnych.

Czytaj

29 sierpnia 2013

Zmiana listy dostępnych funduszy

Zarząd AEGON Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. podjął decyzję o zmianach na liście dostępnych funduszy.

Czytaj


29 sierpnia 2013

Zmiana w produktach Plan Inwestycyjny Optimum oraz Portfel Inwestycyjny Premium

Zmiana UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego.

Czytaj


9 lipca 2013

AEGON publikuje raport o gotowości emerytalnej 2013

Polacy są najbardziej pesymistycznie nastawieni do emerytury spośród przedstawicieli 12 krajów biorących udział w ankiecie – wynika z badania AEGON „Zmiana oblicza emerytur: Raport o gotowości emerytalnej Polaków, 2013"

Czytaj29 kwietnia 2013

Informacja o wycofaniu z oferty UFK Credit Suisse Equity Global Security (CHF)

Informacja o wycofaniu z oferty AEGON TUnŻ S.A. ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK - Credit Suisse Equity Global Security (CHF) CRS179CHF z dniem 29 kwietnia 2013 r.

Czytaj


19 marca 2013

Informacja o funduszu UFK – Gwarantowany Aegon (PLN) w II kwartale 2013 r.

Informacja dotycząca Kwartalnej Stopy Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w II kwartale 2013 roku

Czytaj


1 lutego 2013

Rafał Markiewicz nowym prezesem Aegon PTE S.A.

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że z dniem 31 stycznia 2013 roku Jarosław Kubiak zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

Czytaj


9 stycznia 2013

Marcin Hadyś zyskał akceptację KNF na powołanie na Członka Zarzadu Aegon PTE S.A.

8 stycznia br. odbyło się 172. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marcina Hadysia na Członka Zarządu Aegon PTE S.A.

Czytaj


9 stycznia 2013

Zmiana nazwy Aegon Ubezpieczenia Majątkowe

Aegon Ubezpieczenia Majątkowe Oddział w Polsce Zakładu Aegon Magyarország Általános Biztosító Spółka Akcyjna z siedzibą w Budapeszcie, informuje o zmianie dotychczasowej nazwy.

Czytaj