Ścieżka:

Aktualności

2015

30 grudnia 2015

Przyjęcie Zasad Ładu Korporacyjnego przez Aegon TUnŻ S.A.

Komunikat w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego przez Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Czytaj


30 grudnia 2015

Przyjęcie Zasad Ładu Korporacyjnego przez Aegon PTE S.A.

Komunikat w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Czytaj


17 grudnia 2015

Wydłużenie terminu likwidacji Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO

Ogłoszenie ING Banku Śląskiego S.A. likwidatora Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO (dawniej fundusze Idea) z 14 grudnia 2015 roku.

Czytaj


24 listopada 2015

Raport Aegon: Przygotowanie emerytalne osób zajmujących się domem

Osoby zajmujące się domem nie oszczędzają na emeryturę, a jesień życia kojarzy im się z biedą i zależnością od rodziny – wynika z Ankiety Przygotowania Emerytalnego Aegon 2015. Na tle tych statystyk dane dotyczące Polaków są alarmujące.

Czytaj29 lipca 2015

Sprawozdania finansowe funduszy Inventum

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszy Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO.

Czytaj


3 lipca 2015

Sprawozdania finansowe funduszy Inventum

Informacja o publikacji Sprawozdań Finansowych na dzień otwarcia likwidacji funduszy Inventum.

Czytaj


28 maja 2015

Polacy bez przygotowania emerytalnego

Polska oceniana jest jako kraj mający niski poziom przygotowania emerytalnego - zajmuje 12. miejsce na 15 krajów objętych Indeksem Przygotowania Emerytalnego Aegon (ARRI).

Czytaj18 maja 2015

Wycofanie UFK Allianz Akcji Plus (PLN) z oferty dla Klientów Banku Handlowego S.A.

Informacja dotyczy wyłącznie umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A. jako agenta ubezpieczeniowego Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

Czytaj


4 maja 2015

Publikacja sprawozdań finansowych funduszy Inventum

Informujemy o publikacji sprawozdań finansowych funduszy Inventum za 2014 rok.

Czytaj

5 lutego 2015

Informacja dotycząca wznowienia transakcji na UFK - BlackRock Continental European Flexible (EUR)

Dotyczy tylko umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A. i umów grupowego ubezpieczenia zawartych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Czytaj
22 stycznia 2015

Ogłoszenie w sprawie likwidacji Inventum Parasol FIO

Ogłoszenie ING Banku Śląskiego w sprawie likwidacji Inventum Parasol FIO (dawniej Idea) z 21.01.2015 r.

Czytaj