Ścieżka:

Aktualności

2018


24 grudnia 2018

Ostrzeżenie - fałszywe maile podszywające się pod Aegon TUnŻ

Ostrzegamy, że zostały do nas zgłoszone przypadki ataków poprzez wiadomości e-mail, w których przestępcy podszywają się pod Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Czytaj17 grudnia 2018

Przesunięcie terminu likwidacji Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO

Ogłoszenie ING Banku Śląskiego S.A., likwidatora Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO (dawniej fundusze Idea), z 14 grudnia 2018 roku.

Czytaj
6 grudnia 2018

Ostrzeżenie - fałszywe maile podszywające się pod Aegon PTE

Ostrzegamy, że zostały do nas zgłoszone przypadki ataków poprzez wiadomości e-mail, w których przestępcy podszywają się pod Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Czytaj


24 sierpnia 2018

Nowa odsłona kampanii reklamowej A jak...? Aegon

25 sierpnia rozpoczynamy nową odsłonę kampanii reklamowej „A jak … Aegon”. Kontynuujemy cykl historii zainspirowanych prawdziwym życiem, w których pomocne mogą okazać się rozwiązania finansowe Aegon.

Czytaj

13 lipca 2018

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszy Inventum Parasol FIO w likwidacji oraz Inventum Premium SFIO w likwidacji

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszy Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO.

Czytaj

7 lutego 2018

Andrzej Szufa w zarządzie Aegon TUnŻ

Akcjonariusz Aegon TUnŻ S.A. powołał Andrzeja Szufę do pełnienia funkcji członka zarządu spółki odpowiedzialnego za zarządzanie ryzkiem.

Czytaj
15 stycznia 2018

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszy Inventum Parasol FIO w likwidacji oraz Inventum Premium SFIO w likwidacji

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszy Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO.

Czytaj


3 stycznia 2018

Zmiana podmiotu zarządzającego aktywami na zlecenie Aegon TU na Życie S.A.

Informacja dotyczy wyłącznie umów ubezpieczenia, w których podmiotem zarządzającym jest Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A.

Czytaj