Ścieżka:

Aegon fundatorem stypendium dla młodych naukowców

3 listopada 2010

Aegon TU na Życie S.A. po raz kolejny ufundował stypendium w ramach programu "Zostańcie z Nami" tygodnika POLITYKA.

Celem tego programu, którego już dziesiąta edycja miała miejsce w tym roku, jest pomoc młodym naukowcom o już znaczącym dorobku. W przeciwieństwie do większości tego typu programów, stypendium "Zostańcie z Nami" nie ma charakteru grantu naukowego, przeznaczonego na realizację konkretnych badań. Jest formą wsparcia młodych ludzi, często będących w trudnej sytuacji materialnej, by nie musieli szukać pracy w zagranicznych ośrodkach naukowych.