Ścieżka:

Ernst & Young Audit biegłym rewidentem Aegon PTE i Aegon OFE

15 października 2010

Aegon PTE S.A. informuje, iż 15 października 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy Ernst & Young Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na biegłego rewidenta.

Zadaniem ww. firmy będzie przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. oraz Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku.