Ścieżka:

Fundusz Schroder Comodity EUR i USD - informacja

12 lutego 2010

Z przyczyn niezależnych od Aegon TU na Życie S.A, od 17 lutego 2010 r. nie można dokonywać zleceń alokacji składki oraz transferów środków do funduszy UFK - Schroder Commodity (EUR) oraz UFK - Schroder Commodity (USD).

Jednocześnie informujemy, że nie ma konieczności wycofywania aktywów zgromadzonych w wyżej wymienionych funduszach.