Ścieżka:

Trzyletnia stopa zwrotu Aegon OFE

2 kwietnia 2010

Stopa zwrotu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego w okresie od 30 marca 2007 r. do 31 marca 2010 r. wyniosła 3,458%.