Ścieżka:

Trzyletnia stopa zwrotu Aegon OFE

4 października 2010

Stopa zwrotu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego w okresie od 28 września 2007 r. do 30 września 2010 r. wyniosła 3,417%.