Ścieżka:

Wycofanie funduszy

28 lipca 2010

Informujemy, że z dniem 29 lipca 2010 r. z oferty Aegon TU na Życie S.A. zostaną wycofane trzy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Credit Suisse.

Są to:

  • UFK - Credit Suisse Money Market Aberdeen (EUR),
  • UFK - Credit Suisse Money Market Aberdeen (USD),
  • UFK - Credit Suisse Money Market (CHF),

zwane dalej Funduszami, które dotychczas były Funduszami o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego w rozumieniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Decyzja o likwidacji powyższych Funduszy wynika z przyczyn niezależnych od Towarzystwa i jest następstwem zakończenia działalności przez fundusze inwestycyjne - Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Aberdeen i Credit Suisse Money Market Fund (Lux) USD Aberdeen oraz połączenia funduszu inwestycyjnego Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr z Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 26 lipca 2010 r. zostały utworzone następujące Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, które z dniem 30 lipca 2010 r., wskazane przez Zarząd Towarzystwa jako nowe Fundusze o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego:

  • UFK – JPMorgan Series II (EUR),
  • UFK – JPMorgan Series II (USD),
  • UFK – Credit Suisse Money Market Sfr (CHF).

Początkowa wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu UFK – Credit Suisse Money Market Sfr (CHF) będzie kontynuacją wyceny Jednostki Uczestnictwa Funduszu UFK - Credit Suisse Money Market (CHF).

W związku z powyższym oraz w związku z faktem, że część środków zgromadzonych na rachunku prowadzonym w ramach Państwa umów ubezpieczenia była ulokowana w likwidowanych Funduszach, w dniu 28 lipca 2010 r. Towarzystwo dokonało Transferu środków oraz zmiany Alokacji składki albo jej części do nowoutworzonych Funduszy o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo do Funduszu Gwarantowanego Aegon, zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Transfer oraz zmiana Alokacji Składki zostały wykonane bezpłatnie i nie zostaną zaliczone do limitu bezpłatnych Transferów i zmian Alokacji Składki, określonego w załączniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Ponadto informujemy, że z dniem 30 lipca 2010 r., do oferty Towarzystwa zostanie dodany nowy Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy – UFK Credit Suisse Equity Global Value (CHF), którego aktywa będą lokowane do funduszu inwestycyjnego Credit Suisse Equity (Lux) Global Value.

Jednocześnie, w związku z likwidacją UFK Credit Suisse Money Market Aberdeen (EUR) jako Fundusz Transferowy w rozumieniu OWU Towarzystwo wskazuje UFK – JPMorgan Series II (EUR).

Przepraszamy za niedogodności wynikające z przeprowadzonych zmian.

Jednocześnie zachęcamy do bieżącego śledzenia rachunku prowadzonego w ramach Państwa umów ubezpieczenia oraz aktualizowania prowadzonej przez Państwa strategii inwestycyjnej.