Ścieżka:

Ernst & Young Audit biegłym rewidentem Aegon PTE i Aegon OFE

15 listopada 2011

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, iż 15 listopada 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy Ernst & Young Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na biegłego rewidenta.

Zadaniem biegłego rewidenta będzie przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. oraz Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku.