Ścieżka:

Zmiana nazwy i strategii Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski

26 lipca 2011

Z dniem 25 lipca 2011 r. uległa zmianie nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski, znajdującego się w ofercie Aegon TU na Życie S.A., na Legg Mason Strateg.

Jednocześnie zmianie uległa nazwa funduszu inwestycyjnego, do którego jest lokowane 100% aktywów ww. ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, z Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO na Legg Mason Strateg FIO, jak również jego strategia inwestycyjna.

Szczegółowe informacje dotyczące polityki inwestycyjnej funduszu znajdują się na stronie: www.leggmason.pl/legg-mason-strateg-fio.html.

Zmiana dotyczy umów zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.