Ścieżka:

Przedłużenie zawieszenia Transakcji w UFK - Idea Premium (PLN)

30 lipca 2012

Informacja o przedłużeniu zawieszenia Transakcji UFK - Idea Premium (PLN).

Idea TFI uzyskała zgodę KNF na przedłużenie zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa Idea Premium do 16.09.2012 r.

Poniżej zamieszczamy komunikat w tej sprawie przygotowany przez Idea TFI S.A.

Komunikat z Idea TFI