Ścieżka:

Komentarz z Idea TFI

18 października 2012

Zamieszczamy komentarz z Idea TFI do spadku wyceny jednostek uczestnictwa Idea Premium SFIO oraz Idea Obligacji Subfundusz w dniu 2012-10-16.