Ścieżka:

Trzyletnia stopa zwrotu Aegon OFE

3 kwietnia 2012

Stopa zwrotu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego w okresie od 31 marca 2009 r. do 30 marca 2012 r. wyniosła 28,792%.