Ścieżka:

Trzyletnia stopa zwrotu Aegon OFE

2 października 2012

Stopa zwrotu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego w okresie od 30 września 2009 r. do 28 września 2012 r. wyniosła 17,413%.