Ścieżka:

Informacja dotycząca stóp funduszu UFK - Aegon Gwarantowany (PLN) w 2017r.

16 grudnia 2016

Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił wysokość Minimalnej Rocznej Stopy Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK - Aegon Gwarantowany (PLN) w 2017 roku na poziomie 0% w stosunku rocznym.

Uchwalono również Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w I kwartale 2017 r. na poziomie 0,25% w stosunku rocznym.