Ścieżka:

Informacja półroczna o stanie funduszy Inventum

13 stycznia 2016

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszy Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO.

Zawiadamiamy, że 11 stycznia 2016 roku ING Bank Śląski S.A. jako Likwidator funduszy Inventum Premium SFIO oraz Inventum Parasol FIO na stronie klienci-inventum.pl opublikował Informację półroczną o stanie likwidacji funduszy Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO na dzień 11 stycznia 2016 r.

Ze szczegółami można zapoznać się tutaj: http://klienci-inventum.pl/inventum?news_id=1100534-informacja-poroczna-o-stanie-likwidacji-funduszy-Inventum-Parasol-FIO-i-Inventum-Premium-SFIO