Ścieżka:

Kwartalna stopa UFK - Aegon Gwarantowany Q3 2016

15 czerwca 2016

Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w III kwartale 2016 roku na poziomie 0,25% w skali roku.