Ścieżka:

Wydłużenie terminu likwidacji Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO

19 grudnia 2016

Ogłoszenie ING Banku Śląskiego S.A., likwidatora Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO (dawniej fundusze Idea), z 19 grudnia 2016 roku:

Informujemy, że 19 grudnia 2016 roku ING Bank Śląski S.A. opublikował ogłoszenie informujące o wydłużeniu terminu zakończenia likwidacji funduszu Inventum Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami oraz funduszu Inventum Premium SFIO. Nowy przewidywany termin zakończenia likwidacji ww. funduszy to 8 stycznia 2019 roku.

Treść komunikatu jest dostępna na stronie likwidatora.

W związku z ww. ogłoszeniem Aegon TU na Życie S.A. na identyczny okres odpowiednio zawiesza transakcje związane z umarzaniem jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, których aktywa są ulokowane w ww. fundusze inwestycyjne.

Bieżące informacje o kolejnych etapach procesu likwidacji dostępne są na stronie likwidatora klienci-inventum.pl oraz będą dostępne na naszej stronie.