Ścieżka:

Zmiana w produktach Plan Inwestycyjny Optimum oraz Portfel Inwestycyjny Premium

29 sierpnia 2013

Zmiana UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego.

Informujemy, że dnia 29 sierpnia 2013 r. nastąpiła zmiana UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego w produktach Plan Inwestycyjny Optimum oraz Portfel Inwestycyjny Premium, dla środków zgromadzonych w ramach UFK nominowanych w euro, z UFK - BlackRock Euro Bond (EUR) na UFK - Fidelity Euro Cash (EUR).

Powyższa informacja dotyczy wyłącznie umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.