Ścieżka:

Stopy funduszu UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w 2014 r.

10 grudnia 2013

Informacja dotycząca stóp funduszu UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w 2014 r.

Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Minimalną Roczną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK - Aegon Gwarantowany (PLN) w 2014 roku na poziomie 0% w stosunku rocznym.

Uchwalono również Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w I kwartale 2014 r. na poziomie 1% w stosunku rocznym.