Ścieżka:

Zmiana nazw ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

19 czerwca 2017

Informujemy, że w wyniku zmiany nazwy funduszy inwestycyjnych, z dniem 19 czerwca 2017 roku zmianie ulegają nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK), których aktywa są w 100% inwestowane w jednostki uczestnictwa tych funduszy inwestycyjnych.

ID  Poprzednia nazwa UFK Nowa nazwa UFK 
 12  UFK - Legg Mason Senior (PLN) UFK - ESALIENS Senior (PLN)
 13  UFK - Legg Mason Strateg (PLN) UFK - ESALIENS Strateg (PLN) 
 14  UFK - Legg Mason Obligacji(PLN) UFK - ESALIENS Obligacji (PLN)
 15  UFK - Legg Mason Akcji (PLN) UFK - ESALIENS Akcji (PLN)

Jednocześnie informujemy, że z dniem 13 czerwca 2017 roku uległa zmianie nazwa Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. na ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.