Ścieżka:

Roczna i kwartalna stopa UFK - Aegon Gwarantowany 2018

13 grudnia 2017

Informujemy, że Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w I kwartale 2018 roku na poziomie 0,25% w skali roku oraz Roczną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w 2018 roku na poziomie 0,25% w skali roku.