Ścieżka:

Kwartalna stopa przyrostu UFK - Aegon Gwarantowany w Q4 2018

13 września 2018

Informujemy, że Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w IV kwartale 2018 roku na poziomie 0,25% w skali roku.