Ścieżka:

Zmiana nazw ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

26 lipca 2018

Informujemy, że w wyniku zmiany nazw funduszy inwestycyjnych, do których są lokowane aktywa poniższych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, z dniem 27 lipca 2018 r. zmianie ulegają nazwy następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK):

Kod UFK Poprzednia nazwa UFK Nowa nazwa UFK
ROC210PLN UFK - Rockbridge Obligacji 1 (PLN) UFK - Rockbridge Obligacji (PLN)
ROC297PLN UFK - Rockbridge Globalny Żywności i Surowców (PLN) UFK - Rckbridge Rynków Surowcowych (PLN)
ALL323PLN UFK - Allianz Pieniężny (PLN) UFK - Allianz Lokacyjny (PLN)