Ścieżka:

UFK Zastępczy w produkcie Aegon Plan na Przyszłość+

29 stycznia 2020

W nawiązaniu do informacji z 30 grudnia 2019 roku informujemy, że UFK Zastępczym w produkcie Aegon Plan na Przyszłość + dla likwidowanych funduszy jest UFK - PKO Technologii i Innowacji Globalny (PLN).

Identyfikator i nazwa likwidowanego UFK Identyfikator i nazwa UFK Zastępczego

UNI441PLN

UFK - UniAkcje Selektywny Globalny (PLN)

PKO248PLN

UFK - PKO Technologii i Innowacji Globalny (PLN)

UNI443PLN

UFK - UniAkcje Dywidendowy (PLN)

PKO248PLN

UFK - PKO Technologii i Innowacji Globalny (PLN)