Ścieżka:

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

22 września 2020

W trosce o jak najwyższą jakość naszej oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych podjęliśmy decyzję o poszerzeniu listy dostępnych funduszy o nowe, interesujące propozycje oraz o likwidacji tych funduszy, które, po szczegółowej ocenie, nie uzyskały pozytywnej rekomendacji.

Z pełną listą nowych funduszy UFK można zapoznać się w aplikacji internetowej TwójRachunek.pl Skorzystanie z oferty nowych funduszy UFK jest dobrowolne.

Pełna lista wycofywanych funduszy dostępna jest tutaj. Klienci, którzy posiadają środki w wycofywanych UFK, lub są one uwzględnione w alokacji ich składek, powinni złożyć zlecenia transferu środków lub zmiany alokacji składki do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego do 16 grudnia 2020 roku. Jeżeli nie zrobią tego w podanym terminie, automatycznie przeniesiemy środki zgromadzone w wycofywanych funduszach i dokonamy zmiany alokacji składki, zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, do stosownych funduszy, których lista dostępna jest tutaj. W takim wypadku zachęcamy jednak, by przetransferować środki lub zmienić alokację składki do innych funduszy dostępnych w naszej ofercie.

Zlecenia transferu oraz zmiany alokacji składki można złożyć za pośrednictwem aplikacji TwójRachunek.pl lub na formularzu dostępnym na stronie aegon.pl